สิ่งใดที่พระเจ้าทำได้ สิ่งใดที่เราทำได้

สิ่งที่พระเจ้าทำได้

จงวางใจในพระเจ้าด้วยสุดใจของเจ้า และอย่าพึ่งพาความรอบรู้ของตนเอง จงยอมรับรู้พระองค์ในทุกทางของเจ้า และพระองค์จะทรงกระทำให้วิถีของเจ้าราบรื่น (สุภาษิต 3:5-6)

เอ ซี ดิคสัน ผู้เชี่ยวชาญด้านอรรถาธิบายพระคัมภีร์กล่าวว่า :

  • เมื่อเราพึ่งพิงองค์กร เราก็จะได้กลับคืนเท่าที่องค์กรให้ได้
  • เมื่อเราพึ่งพิงการศึกษา เราก็จะได้ในสิ่งที่การศึกษาให้ได้
  • เมื่อเราพึ่งพิงเงินทอง เราก็จะได้ในสิ่งที่เงินทองซื้อได้
  • เมื่อเราพึ่งพิงการร้องเพลงและคำเทศนา เราก็จะได้แค่ฟังเพลงและฟังเทศนา

แต่เมื่อเราพึ่งพิงการอธิษฐาน เราก็จะได้ในสิ่งที่พระเจ้าทำได้

ครับ จริงๆแล้วโลกนี้ต้องการสิ่งที่พระเจ้าเท่านั้นที่ทำได้

  • ประเทศของเราต้องการสิ่งที่พระเจ้าเท่านั้นทำได้
  • บ้านของเราต้องการความรักในแบบที่พระเจ้าให้ได้
  • คริสตจักรของเราจำเป็นต้องพึ่งพิงสิ่งที่พระเจ้านำ และสิ่งที่พระองค์ทำการผ่านพวกเรา
  • คนรอบข้างเราต้องการความรอด ที่พระเจ้าเท่านั้นประทานให้ได้

คุณกำลังพึ่งพิงในสิ่งที่พระเจ้าทำได้หรือเปล่าครับ?

คุณกำลังให้คำอธิษฐานเป็นประตูสู่พระพรหรือเปล่า?

 

โดย Pastor Adrian Rogers’ daily devotional

อนุญาตโดย Love worth finding Ministries : www.lwf.org

(Cr.ภาพ baantanid.com)