สารภาพความผิดของคุณ

สารภาพความผิดของคุณ

เหตุฉะนั้นท่านทั้งหลายจงสารภาพบาปต่อกันและกัน  และจงอธิษฐานเพื่อกันและกัน  เพื่อท่านทั้งหลายจะพ้นโรคภัย… (ยากอบ 5:16)

พวกเราส่วนใหญ่ไม่ค่อยเอาไหนเรื่องการสารภาพความผิดของเรา เรามักเก่งเรื่องวิพากษ์วิจารณ์คนอื่น เก่งในเรื่องโยนความผิดไปให้ผู้อื่น และเก่งในเรื่องปกปิดความผิดของเรา ใช่มั้ยครับ?

มนุษย์ผิดพลาดได้ รวมถึงจะปกปิดไว้ก็ได้ เราไม่อยากให้ใครรู้เรื่องความผิดของเรา

แต่ผมขอบอกคุณอย่างหนึ่ง ถ้าคุณศึกษาประวัติศาสตร์เรื่องการฟื้นฟู คุณจะพบว่าเหตุการณ์การฟื้นฟูและการคืนดีกันที่ยิ่งใหญ่ไม่จำเป็นต้องมีเพลงบรรเลง หรือมีการเทศนาครั้งยิ่งใหญ่ แต่เป็นการสารภาพบาปครั้งยิ่งใหญ่ – ไม่ใช่ต่อพระเจ้าเท่านั้น แต่ต่อกันและกันด้วย ในที่ๆคนของพระเจ้าแหลกสลาย พระเจ้าจะทรงเคลื่อนไหว คิดถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นเมื่อเราต่างก็เข้ามาสารภาพความผิดของตน

พระเจ้ากำลังเตือนใจคุณอยู่หรือเปล่า? มีบางสิ่งที่คุณต้องสารภาพกับพระองค์ มีบางสิ่งที่คุณต้องสารภาพกับผู้อื่น เมื่อเราไปหาพี่น้องและพูดว่า “ฉันได้ทำผิดต่อพระเจ้า และได้ทำผิดต่อคุณ และฉันต้องการมาสารภาพความผิดนั้นกับคุณ”

พี่น้องครับ ทราบหรือไม่ สวรรค์จะยินดี ทูตสวรรค์จะร้องเพลง เพราะจะมีการสามัคคีธรรมเกิดขึ้นเมื่อมีการคืนดี

จะไม่มีการคืนดีเกิดขึ้นเมื่อมีการทำผิดจนกว่าจะมีการสารภาพผิดครับ

 

โดย Pastor Adrian Rogers’ daily devotional

อนุญาตโดย Love worth finding Ministries : www.lwf.org

(Cr. ภาพ thequotepedia.com )