จะปฏิเสธการควบคุมของมารได้อย่างไร

โซ่กระตุกฝึกสุนัข

อย่ายกอวัยวะของท่านให้แก่บาป ให้เป็นเครื่องใช้ในการอธรรม แต่จงถวายตัวของท่านแด่พระเจ้า เหมือนหนึ่งคนที่เป็นขึ้นมาจากความตายแล้ว และจงให้อวัยวะเป็นเครื่องใช้ในการชอบธรรมถวายแด่พระเจ้า เพราะว่าบาปจะครอบงำท่านทั้งหลายต่อไปก็หามิได้ เพราะว่าท่านทั้งหลายมิได้อยู่ใต้ธรรมบัญญัติ แต่อยู่ใต้พระคุณ (โรม 6:13-14)

หลายปีที่แล้ว ครอบครัวของผมไปเก็บหมาหลงทางมาเลี้ยงที่บ้าน ตัวปัญหาใหญ่เลยครับ เรียกก็ไม่มาหา ขุดสนามหลังบ้านจนเยิน กัดข้าวของในบ้าน และไม่ยอมเชื่อฟังใคร เราจึงตัดสินใจสองตัวเลือก – ให้คนอื่นไป หรือเอาไปเข้าโรงเรียนฝึกสุนัข เราตัดสินใจเลือกข้อหลัง

โรงเรียนฝึกสุนัขที่เราพาไปจะคล้องคอสุนัขไว้ด้วยโซ่กระตุกเพื่อให้มันยอมเชื่อฟังคำสั่ง โซ่กระตุกนี้มีไว้เพื่อแรงกระตุกเล็กน้อยที่คอ กระตุ้นให้สุนัขทำตาม ถ้าคุณสั่งว่า “นั่ง” แล้วกระตุกเล็กน้อย มันจะยอมทำตาม ไม่นานสุนัขก็จะเข้าใจว่าคำสั่งคือสิ่งที่ต้องทำตาม จากนั้นก็ปลดโซ่ออกได้

เมื่อเรายังไม่รู้จักกับพระเจ้า มารก็ล่ามเราไว้ด้วยโซ่กระตุกนี้ และทุกครั้งที่มันบอกว่า “กระโดด” มันจะกระตุกโซ่ ทำให้เราต้องกระโดด ดูเหมือนเราไม่มีตัวเลือกอื่นเลย แต่สำหรับคริสเตียน โซ่นั้นถูกปลดไปแล้วทันทีที่เรามาเชื่อในพระเยซูคริสต์

แต่ก็มีบ่อยครั้ง เราไปเอาโซ่นั้นกลับมาคล้องคอใหม่เมื่อเราปฏิเสธเสรีภาพในพระคริสต์ และยอมให้กับบาป

อย่ากลับไปถูกผูกด้วยโซ่กระตุกอีกเลยครับ ดำเนินชีวิตด้วยใจที่เชื่อฟังพระเจ้า และอย่าให้โอกาสมารเข้ามาควบคุมชีวิตคุณได้

อย่าให้มารมาควบคุมคุณ แต่จงดำเนินด้วยการเชื่อฟังและปฏิเสธคำชวนของมารให้ทำบาป

 

อนุญาตโดย Pastor Jack Graham

Jack Graham Power Point Ministry: www.jackgraham.org

(Cr. ภาพ dtdogcollaors.com )