สารจากศิษยาภิบาล

Bulletin 17 4 16

17 เมษายน 2016

สวัสดีครับพี่น้อง CJ

ผมกลับมาแล้ว พร้อมกับความสุขใจที่ได้เห็นพี่น้องเข้มแข็ง และร่วมมือกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ทำให้มีผู้มานมัสการพระเจ้าไม่ขาดสาย และมีผู้รับเชื่อคือคุณพิมพ์ ขอแสดงความยินดีด้วยครับ

ขอให้พี่น้อง CJ ทุกท่านช่วยกันดูแลเธอด้วยนะครับ ถ้าเป็นได้.ขอให้เราตั้งเป้าหมายที่จะช่วยนำ“ผู้ชาย” ที่เรารักให้มาหาพระเจ้าเพิ่มมากขึ้นจะดีไหมครับ? เพราะว่า “ผู้หญิง” มักตอบสนองความรักของพระเจ้าได้ง่ายกว่าพวก “ผู้ชาย” ทำให้คริสตจักรของเรามีผู้หญิงต้อนรับพระเยซูคริสต์มากขึ้น ๆ และต้องการให้ผู้ชายที่ตนรักมารู้จักกับพระเจ้าด้วย แต่ไม่รู้จะทำเช่นนั้นได้อย่างไร

ดังนั้น ขอให้นับจากบัดนี้ไป พวกผู้ชายในคริสตจักร จะร่วมมือกับพวกผู้หญิงทั้งหลายในการช่วยเป็นเพื่อนช่วยเหลือบรรดาผู้ชายทั้งหลายที่ผู้หญิงในคริสตจักรของเรารัก (ไม่ว่าจะเป็น ปู่หรือตา พ่อ สามี หรือลูก ฯลฯ) ให้มารับการช่วยให้รอดด้วยจะดีไหม?  ขอเริ่มต้นจากในแต่ละกลุ่มก่อนเลย

ขอบคุณพระเจ้าและสมาชิกทุกท่านที่ไปร่วมงานประกาศประจำเทอมที่ BSC ในศุกร์ที่ 8 เมษายน ที่ผ่านมาได้ยินได้ฟังมาว่า ทุกคนสนุกสนาน และพึงพอใจกับรายการเป็นอย่างยิ่ง!

ประกาศข่าว

  • วันอังคารหน้า 19 เมษายน กลุ่มแคร์ วันอังคารที่ Love Is เริ่มต้นใหม่อีกครั้งแล้วนะครับ เชิญไปเสริมสร้างกันได้เลยครับ
  • ชั้นเรียนวันพฤหัส ในวันพฤหัสที่ 21 เมษายนี้ ที่ CJ แห่งนี้ ก็เริ่มต้นใหม่เช่นกัน อย่าพลาดในการมาศึกษาพระคัมภีร์ด้วยกันนะครับ
  • วันอาทิตย์นี้ ขอยินดีกับผู้รับใบรับรองสมาชิกภาพทุกท่านด้วยครับ
  • หากผู้ใดประสงค์จะรับบัพติศมา และรับใบรับรองสมาชิกภาพ โปรดทราบดังนี้

ก) รับบัพติศมารุ่นต่อไป 5 มิถุนายน  หรือ  ข) รับใบรับรองสมาชิกภาพรุ่นต่อไปภายในพฤษภาคม กรุณาแจ้งชื่อที่คุณแดง / คุณโบ / คุณเอ๋ ได้เลยครับ

ขออธิษฐานเผื่อค่าย ส.ค.บ. และการประชุมประจำปีของสหคริสตจักรแบ๊บติสต์ในประเทศไทย (TBC) ในวันที่ 25-27 เมษายน นี้ คริสตจักรของเรามีตัวแทน

ขออธิษฐานเผื่อ CL คริสตจักรลูกของเรา ที่กำลังจะย้ายสถานที่นมัสการ ด้วยขอให้ได้คำตอบภายในวันนี้ เพราะว่าต้องย้ายออกจากที่เดิมภายในเดือนเมษายนนี้

ขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านครับ

ด้วยรัก

(ธงชัย  ประดับชนานุรัตน์) ศิษยาภิบาล