พระเยซูคริสต์ใกล้เสด็จกลับมาแล้ว

ดวงอาทิตย์ยามเช้า

จงรู้ข้อนี้ก่อนคือ ในกาลสุดท้ายคนที่ชอบเยาะเย้ยจะเกิดขึ้น และประพฤติตามใจปรารถนาของตน และจะถามว่า “คำที่ทรงสัญญาไว้ว่าพระองค์จะเสด็จมานั้นอยู่ที่ไหน เพราะว่าตั้งแต่บรรพบุรุษหลับล่วงไปแล้ว สิ่งทั้งปวงก็เป็นอยู่เหมือนเป็นอยู่ตั้งแต่เดิมทรงสร้างโลก” (2เปโตร 3:3-4)

เรารู้ว่าอะไรถูกต้อง แต่เราก็ยังเลือกทำสิ่งที่ผิด เรารู้พระคัมภีร์พูดอย่างไร แต่เราชอบคิดว่าเรารู้ดีกว่า หรือเรื่องแบบนี้ไม่เกิดกับเราแน่ เราจึงล้อเล่นกับความบาป แต่ในที่สุดความบาปไม่ได้ล้อเล่น มันเอาจริง

มีหลายคนทุกวันนี้รู้เรื่องคำพยากรณ์ในพระคัมภีร์ว่าเป็นจริง รู้ว่าพระเจ้าได้บอกเหตุการณ์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นไว้ล่วงหน้า แต่เราก็ยังอยากทำตามใจตัวเอง มีทัศนคติว่า “เฮ้ ยังไงๆมันก็เหมือนเดิม”

แต่รู้อะไรมั้ยครับ วันที่พระเยซูจะเสด็จกลับมาใกล้เข้ามาทุกที พระคัมภีร์บอกว่า “กลางคืนล่วงไปมากแล้ว และรุ่งเช้าก็ใกล้เข้ามา เราจงเลิกการกระทำของความมืด และจงสวมเครื่องอาวุธของความสว่าง” (โรม 13:12) ถึงเวลาตื่นได้แล้วครับ

สิ่งหนึ่งที่ผมประหลาดใจเสมอเมื่อตื่นขึ้นมาตอนเช้า ตีห้าครึ่ง ข้างนอกทำไมมืดนัก ต้องหันกลับไปดูนาฬิกาว่ามันตีห้าครึ่งหรือว่าตีหนึ่งครึ่ง เพราะมันมืดมาก แต่แล้วไม่นานดวงอาทิตย์ก็โผล่พ้นขอบฟ้าขึ้นมา ทุกอย่างก็สว่างไสว รู้ตัวอีกทีก็สว่างไปทั่วบ้านแล้ว

โลกของเราทุกวันนี้เป็นแบบนี้ครับ มันมืด และมืดมานานแล้ว เราต่างก็พูดว่ามันก็เป็นอย่างนี้มาแต่ไหนแต่ไร เดี๋ยวดวงอาทิตย์ก็ขึ้น พระคริสต์ก็จะเสด็จกลับมา

พร้อมรับเสด็จกันหรือยังครับ?

 

โดย: Pastor Greg Laurie

อนุญาตโดย  Harvest Ministries with Greg Laurie

PO Box 4000,Riverside,CA92514

(Cr. ภาพ nuisri)