พระเจ้าทรงรอฟังสายอยู่

สายด่วนถึงสวรรค์

“…ท่านไม่มี เพราะท่านไม่ได้ขอ” (ยากอบ 4:2)

เด็กผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งได้ยินคณะนักร้องในโบสถ์ร้องเพลง “พระเจ้ายังทรงประทับบนบัลลังก์” เธอฟังแล้วไม่เข้าใจจึงบอกคนอื่นๆว่าพวกเขากำลังร้องว่า “พระเจ้ายังทรงคอยสายนั่งฟัง”

ถูกต้องครับ พระเจ้ายังทรงคอยสายนั่งฟัง

อย่าลืมว่าเรามีสายด่วนตรงถึงสวรรค์ และขอบคุณที่พระเจ้าทรงประทับรออยู่เพื่อคอยรับฟัง พระองค์ทรงตอบทุกคำอธิษฐาน คำอธิษฐานทำให้เราสนทนากับพระเจ้าได้ เป็นสิทธิพิเศษยิ่งใหญ่ที่สุดของคริสเตียน พระเจ้าผู้ทรงสามารถกวาดทะเล กอบภูเขา หรือเกี่ยวดาวลงมา พระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพไม่สิ้นสุด – กำลังเชิญให้เราโทรหาพระองค์

ไม่มีคำอธิบายใดที่จะพูดได้ถึงความสำคัญของการอธิษฐาน และผมอธิษฐานขอให้คุณอย่าประเมินความสำคัญของการอธิษฐานต่ำเกินไป

อธิษฐานเป็นสิทธิพิเศษยิ่งใหญ่ที่สุดของคริสเตียน เป็นพลังที่ทรงอำนาจที่สุด แต่ขณะเดียวกันก็เป็นสิ่งที่คริสเตียนล้มเหลวมากที่สุด เราไม่มี เพราะเราไม่ได้ขอ

ขอพระเจ้าโปรดให้อภัยเราด้วย

 

โดย Pastor Adrian Rogers’ daily devotional

อนุญาตโดย Love worth finding Ministries : www.lwf.org

(Cr.ภาพ workersforjesus.com)