การทดลองมักจะมาเมื่อไหร่?

การทดลองที่เข้ามา

ท่านทั้งหลายจงสงบใจจงระวังระไวให้ดี ด้วยว่าศัตรูของท่านคือมารวนเวียนอยู่รอบๆ ดุจสิงห์คำรามเที่ยวไปเสาะหาคนที่มันจะกัดกินได้ (1เปโตร 5:8)

การทดลองมักจะมาหาเราเมื่อไร? คำตอบ – บ่อยครั้งทันทีหลังจากที่ได้รับพระพรยิ่งใหญ่

เมื่อพระเยซูเสด็จออกทำพระราชกิจ พระองค์เสด็จไปรับบัพติศมากับญาติผู้พี่ ยอห์นผู้ให้บัพติศมา พระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จมาเหนือพระองค์ในรูปนกพิราบ พระบิดาบนสวรรค์ประกาศอย่างภาคภูมิว่า “ท่านผู้นี้เป็นบุตรที่รักของเรา  เราชอบใจท่านมาก” แล้วพระวิญญาณทรงนำพระองค์เข้าสู่ถิ่นทุรกันดารเพื่อเผชิญการทดลอง

หลังจากนกพิราบ มารก็มา

และมักจะเกิดขึ้นส่วนใหญ่ในชีวิตด้วย หลังจากพระพรก็จะมีการทดสอบ ทั้งสองสิ่งนี้ตามกันมา อย่าประหลาดใจเมื่อเผชิญการทดลอง เช่นเมื่อพระเจ้าตรัสกับคุณในคริสตจักร หรือเมื่อเฝ้าเดี่ยว

การโจมตีมักเกิดขึ้นหลังประสบการณ์ขึ้นสู่ยอดเขา พระเยซูประทับที่บนยอดเขากับโมเสสและเอลียาห์  ทันทีที่พระเจ้าตรัสว่า “ท่านผู้นี้เป็นบุตรที่รักของเรา  เราชอบใจท่านผู้นี้มาก  จงเชื่อฟังท่านเถิด” เมื่อเสด็จลงมา ชายที่ลูกถูกผีสิงรออยู่ จงรู้ไว้ – เมื่อไรที่พระเจ้าตรัส มารจะมาต่อต้านทันที ศัตรูรู้ว่าคุณไม่ทันระวังตัวหลังพระพร หรือหลังจากได้ยินคำตรัส

ประวัติศาสตร์บอกว่าฮิตเล่อร์บุกชาติต่างๆในยุโรปในช่วงต้นสงครามโลกครั้งที่สอง แทบทุกเหตุการณ์ จะถูกโจมตีช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ เพราะเขารู้ว่าสถานที่ราชการจะปิดทำการ ยากที่จะตอบโต้หรือป้องกันได้ทันที

สิ่งเดียวกันนี้เกิดขึ้นในเทศกาลโยมคิปเปอร์ในปี 1973 วันแห่งการถวายบูชา วันหยุดของชาติ วันศักด์สิทธิที่สุดของชาวยิว ศัตรูจากอียิปต์และซีเรียเข้ามาโจมตี

ทำนองเดียวกัน ศัตรูของเรารอโอกาสที่จะโจมตี รอจังหวะที่เราอ่อนแอที่สุด อาจเป็นเวลาที่คิดว่าเราแข็งแกร่งที่สุด คิดว่าเรา “ขึ้นสู่จุดสูงสุด” ฝ่ายวิญญาณแล้ว คงไม่มีทางตกลงไปในการทดลองหรือทำบาป เราอาจโอ้อวดด้วยซ้ำ

ระวังให้ดี เพราะคุณกำลังวาดเป้าตาวัวไว้บนอก พระคัมภีร์กล่าวว่า

“เหตุฉะนั้นคนที่คิดว่าตัวเองมั่นคงดีแล้ว ก็จงระวังให้ดี กลัวว่าจะล้มลง” (1โครินธ์ 10:12)

 

โดย: Pastor Greg Laurie

อนุญาตโดย  Harvest Ministries with Greg Laurie

PO Box 4000,Riverside,CA92514

(Cr ภาพ pinterest.com)