สารจากศิษยาภิบาล

24 4 16

24 เมษายน 2016

สวัสดีครับ ชาว CJ

ขอบคุณพระเจ้าที่อาทิตย์ที่แล้วมีผู้ต้อนรับพระคริสต์คือคุณไอซ์ (ภัทรไพบูลย์) ขอให้เราช่วยเขาให้เติบโตขึ้นในทางขององค์พระผู้เป็นเจ้านะครับ!

ผู้ใดต้องการรับบัพติศมา + สมัครเป็นสมาชิก CJ ขอติดต่อที่คุณแดง ครับ

ขออธิษฐานเผื่อ CL คริสตจักรลูกของเรา ที่จะย้ายมาใช้สถานที่นมัสการร่วมกับเรา ในเวลา 14.15 น. วันอาทิตย์ที่ 1 พฤษภาคม เป็นครั้งแรก

หากผู้ใดจะอยู่หนุนใจพี่น้องของเราก็เชิญได้นะครับ!

ขอบคุณพระเจ้าสำหรับทุกท่านที่กลับจากการไปพักผ่อนช่วงสงกรานต์มาอย่างปลอดภัย

ขอบคุณพระเจ้าที่หลายครอบครัวมีลูกหลานเพิ่มขึ้น

ขอบคุณพระเจ้าที่หลายคนยังมีอาชีพการงาน และธุรกิจ

ขอบคุณพระเจ้าที่หลายคนได้มีส่วนร่วมในการรับใช้พระเจ้าในและผ่านคริสตจักรมากขึ้น

ขอบคุณพระเจ้าที่หลายคนกระตือรือร้นในทางของพระเจ้ามากขึ้น  เข้าร่วมกลุ่มแคร์ ชั้นเรียนพระคัมภีร์และการนมัสการ

ขอบคุณพระเจ้าที่หลายคนเป็นพยานและพาญาติมิตรมาเข้ากลุ่ม มาคริสตจักร และช่วยให้พวกเขาได้รับความรอด

ขอประกาศว่า CJ มีพระคัมภีร์ราคาพิเศษอยู่ส่วนหนึ่ง มีปกสวยงาม ใครสนใจรีบซื้อก่อนหมดนะครับ!  (รวมทั้งมีหนังสือที่มีคุณค่าอื่น ๆ ด้วย)

ขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านในวันนี้ครับ!

ด้วยรัก

(ธงชัย  ประดับชนานุรัตน์) ศิษยาภิบาล