จิตสำนึกที่ใกล้ตาย

ยอห์นและเฮโรด

เพราะเฮโรดยำเกรงยอห์น ด้วยรู้ว่าท่านเป็นคนชอบธรรม และบริสุทธิ์ เฮโรดจึงได้ป้องกันไว้  เมื่อเฮโรดได้ยินคำสั่งสอนของท่านก็ให้ฉงนสนเท่ห์นัก แต่ก็ยังยินดีอยากฟัง (มาระโก 6:20)

มีคำกล่าวว่าจิตสำนึกไม่อาจป้องกันคุณจากการทำผิด แต่ช่วยป้องกันไม่ให้คุณเพลิดเพลินไปกับมัน

พระคัมภีร์บันทึกเรื่องชายคนหนึ่งที่จิตสำนึกเคยฟ้องผิดตลอดเวลา จนกระทั่งจิตสำนึกนั้นเหี่ยวเฉาและตายลงในที่สุด เขารู้ว่าอะไรคือสิ่งที่ถูกต้อง แต่ปฏิเสธไม่ฟัง จิตสำนึกของเขาถูกควบคุมด้วยความต้องการและอารมณ์ของตนเอง

เขาไม่มีข้ออ้างใดๆ เพราะผู้ที่สั่งสอนเขาเป็นส่วนตัวเป็นผู้เผยพระวจนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในพระคัมภีร์ ยอห์นผู้ให้บัพติศมา ไม่ว่าจะได้ยินคำสอนที่นับไม่ถ้วนจากยอห์น  ชายคนนี้ก็ยังทำผิด เขาชื่อเฮโรด หรือที่รู้จักกันในชื่อเฮโรดอันทิพาส

เฮโรดอันทิพาสอยู่ในอำนาจเมื่อยอห์นเปิดตัวออกมา ประกาศว่าทุกคนต้องกลับใจ ท่านทำหน้าที่เป็นผู้นำหน้าพระคริสต์ ยอห์นคือทุกสิ่งที่เฮโรดไม่ได้เป็น ในขณะที่เฮโรดไม่ค่อยแน่ใจ เป็นทุกข์ หยิ่ง และกังวลเกี่ยวกับความเห็นของคนอื่น ยอห์นมีความแน่ใจและความถ่อมใจ ท่านกังวลในความคิดที่เป็นของพระเจ้า เฮโรดเป็นบุคคลที่ดำเนินอยู่ในจุดออ่อนของตน แต่ยอห์นเป็นบุคคลที่มีความเข้มแข็ง และมีความกล้าหาญยืนหยัดในจริยะธรรม

เฮโรดสั่งจับกุมยอห์นมาขังไว้เพราะมองว่าท่านเป็นตัวคุกคาม ในขณะเดียวกันก็ชื่นชมคนของพระเจ้าคนนี้ ยอมใช้เวลาฟังสิ่งที่ท่านพูดด้วย เป็นเรื่องน่าทึ่งเมื่อคิดว่าที่จริงยอห์นเรียกร้องให้เฮโรดสำนึกในบาป ที่ไปแต่งงานกับนางเฮโรเดียส ภรรยาของฟิลิปน้องชาย

แต่เฮโรดกลับไปกังวลในการเอาใจมนุษย์มากกว่าทำในสิ่งที่ถูกต้อง ยอมให้ตัดศีรษะยอห์นอย่างคนที่ไร้จิตสำนึก แม้ยอห์นจะเสียชีวิต แต่ท่านกลับเปี่ยมไปด้วยจิตสำนึก

ถ้าจิตสำนึกกำลังรบกวนคุณอยู่ในเวลานี้  เป็นสิ่งที่ดี เพราะแปลว่ามันยังไม่ตาย ยังทำงานอยู่ครับ

 

โดย: Pastor Greg Laurie

อนุญาตโดย  Harvest Ministries with Greg Laurie

PO Box 4000,Riverside,CA92514

(Cr.ภาพ mystudios.com)