เราจะตัดต้นตอบาปที่รากได้อย่างไร

ตัดบาปที่รากเหง้า

เพราะว่าผู้ที่ตายแล้วก็พ้นจากบาป (โรม 6:7)

ผมมีเพื่อนสนิทคนหนึ่งเป็นหมอ เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ป้องกัน วันหนึ่งเขาสอนผมถึงการกินอาหารให้ถูกต้องและการออกกำลังกายที่จะช่วยป้องกันจากโรคภัยต่างๆที่จะเข้ามาเมื่อเราอายุมากขึ้น

เมื่อคิดถึงสิ่งที่เราคุยกันวันนั้น ผมเริ่มคิดถึงคริสตจักร ที่จริงคริสตจักรควรนำเวชศาสตร์ป้องกันนี้มาใช้ป้องกันและต่อต้านความบาป บ่อยครั้งเราสอนผู้เชื่อใหม่เรื่องความบาปใน 1ยอห์น 1:9 ที่กล่าวว่า ถ้าเราสารภาพบาปของเรา พระองค์ทรงสัตย์ซื่อและเที่ยงธรรม ก็จะทรงโปรดยกบาปของเรา  และจะทรงชำระเราให้พ้นจากการอธรรมทั้งสิ้น” เป็นความจริงที่อัศจรรย์มาก แต่เราไม่อาจหยุดอยู่แค่นั้น…

ความจริงที่ว่าพระคุณของพระเจ้าไม่เพียงแต่จัดการกับความบาปเท่านั้น แต่ยังป้องกันเราจากบาปด้วย ที่เรารู้เพราะในโรม 6:1-2   “…ควรเราจะอยู่ในบาปต่อไป  เพื่อให้พระคุณมีมากยิ่งขึ้นหรือ อย่าให้เป็นอย่างนั้นเลย  พวกเราที่ตายต่อบาปแล้วจะมีชีวิตในบาปต่อไปอย่างไรได้?”

ดังนั้นอย่ารอให้เกิดบาปขึ้นก่อนแล้วค่อยตอบสนอง แต่ให้เราเป็นฝ่ายรุกก่อน จำความจริงน่าทึ่งได้หรือไม่ ที่พระคุณพระเจ้านั้นแข็งแรงพอที่จะตัดบาปจากที่รากเหง้า เพื่อให้คุณมีชีวิตที่อิสระ หลุดพ้นจากความรู้สึกผิดและความอับอาย

จงเป็นฝ่ายรุก อย่ารอให้เกิดแล้วค่อยแก้ไข จงต่อสู้กับบาปในทุกรูปแบบโดยพึ่งพิงฤทธิอำนาจพระคุณของพระเจ้า

 

อนุญาตโดย  Pastor Jack Graham

Jack Graham Power Point Ministry : www.jackgraham.org

(Cr ภาพ blakelyburltree.com)