ใจที่เปิดกว้าง

ข้าวที่ต้องเกี่ยว

พระองค์ตรัสกับเขาว่า “ข้าวที่ต้องเกี่ยวนั้นมีมากแต่คนงานยังน้อยอยู่ เหตุฉะนั้น พวกท่านจงอ้อนวอนพระองค์ผู้ทรงเป็นเจ้าของนา ให้ส่งคนงานมาเก็บเกี่ยวพืชผลของพระองค์” (ลูกา 10:2)

เมื่อพระวจนะสั่งให้เราอธิษฐาน เราต้องตระหนักว่าคำสั่งนี้เป็นพระสัญญาว่าพระเจ้าจะทรงทำทุกสิ่งให้ได้ในการตอบคำอธิษฐานของเรา

แล้วเราเรียนรู้เรื่องใดในคำสั่งให้เราอธิษฐานด้านบน“ข้าวที่ต้องเกี่ยวนั้นมีมาก”

ไม่ว่าชีวิตจะนำคุณไปที่ใด ขอให้แน่ใจว่ามีจิตใจที่สุกงอม พร้อมจะถูกเก็บเกี่ยวเข้าสู่แผ่นดินของพระเจ้าที่นั่นเสมอ พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงทำงานแล้ว พระองค์ทรงพรวนผืนดิน หว่านเมล็ด เลี้ยงดูและปกป้องไว้จนรากหยั่งลึกและเติบโต

ฉันเองพบว่า หลายครั้งคนที่ใจสุกงอมพร้อมจะรับการเก็บเกี่ยว กลับเป็นคนสุดท้ายที่เราคิดว่ายังไม่พร้อม หลายปีมาแล้ว ในที่ทำงานพระเจ้ากระตุ้นให้ฉันตั้งกลุ่มอธิษฐาน ฉันไม่ได้คิดอะไรที่มันไกลเกินตัวขนาดนั้น แค่คิดว่าจะถามคนที่สนใจเป็นการส่วนตัวให้มาร่วมกันอธิษฐาน แต่ความรู้สึกว่าต้องชักชวนคนในที่ทำงานให้มากขึ้นกระตุ้นเตือนอยู่ตลอด ถึงจะรีๆรอๆ แต่ก็เริ่มทำ

ไม่มีใครตอบรับสักคนเดียว เริ่มกลัวว่าถึงเวลาคงไม่มีใครมา แต่เอาเข้าจริงๆ คนที่ไม่คิดว่ามา กลับมา คนที่ฉันไม่คิดจะชักชวนตั้งแต่แรก แต่ละคนมีเรื่องร้องทูลกับพระเจ้า อยากรู้จักพระองค์มากขึ้น ต่างก็แสวงหาคำตอบและความช่วยเหลือจากพระองค์

เรื่องต่อมาคือได้เรียนรู้ว่าพระเจ้าตอบคำอธิษฐานด้วยการส่งคนงานมาให้ตามที่ขอ พระองค์รู้จักคนของพระองค์ดี ทรงเรียกและส่งพวกเขามาในที่ๆพระองค์ทำการอยู่ สิ่งที่เหลือเชื่อ เมื่อเริ่มทำในส่วนของเรา พระเจ้าจะทำตามที่กำหนดและตั้งพระทัยไว้

ไม่นานมานี้ นาทีสุดท้ายฉันก็ได้ที่นั่งบนเครื่องบินที่เหลือเพียงที่เดียว ข้างๆผู้หญิงที่น้ำตานองหน้า ทำให้อดไม่ได้ต้องชวนคุย ถามเผื่อมีอะไรช่วยได้ เล่าเรื่องพระเยซูและความหวังในพระองค์ให้เธอฟัง จุดที่เจ็บปวดในชีวิตเป็นจุดที่เธอได้ต้อนรับพระองค์ พระเจ้าทรงนำและทรงใช้เราให้ไปเก็บเกี่ยวดวงวิญญาณที่พระองค์เตรียมไว้แล้ว

คุณอยู่ในที่ๆพระเจ้าวางคุณไว้ เพราะข้าวที่ต้องเก็บเกี่ยวนั้นมีมาก และเราได้รับเลือกและเรียกให้ไปทำงาน จงวางใจในพระเจ้าแห่งการเก็บเกี่ยว ให้พระองค์นำคุณ ประทานสติปัญญา และสายตาที่ไวฝ่ายวิญญาณเมื่อพระองค์ให้ไปทำหน้าที่เก็บเกี่ยว

จงอธิษฐานและไวต่อการเร้าของพระวิญญาณ ดำเนินชีวิตด้วยใจที่เปิดกว้างสู่ผู้คนที่อยู่รอบข้างคุณ

 

โดย : Jennifer Kennedy Dean

อนุญาตโดย Girlsfriend in God : www.crosswalk.com

(Cr. ภาพ paintacademy)