คุ้มเสี่ยง

คุ้มเสี่ยง

เมื่อเขาอธิษฐานแล้ว  ที่ซึ่งเขาประชุมอยู่นั้นได้หวั่นไหว  และคนเหล่านั้นประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์  ได้กล่าวพระวจนะของพระเจ้าด้วยใจกล้าหาญ (กิจการ 4:31)

บางครั้งเราจะกล้าก้าวไปในความเชื่อเมื่อเรามีแผนรองรับ มีตาข่ายมาคอยรับไว้ มีเรื่องของความปลอดภัย  รอบคอบ และแม้แต่มีผู้ใหญ่ที่มีประสบการณ์คอยให้คำปรึกษา อย่าลืมว่ายังมีความเชื่อด้วยนะครับ รวมถึงพื้นที่แห่งโอกาสและพื้นที่เสี่ยงภัย

เมื่ออายุมากขึ้น  เราก็ไม่พร้อมที่จะเสี่ยง เราอยากให้ทุกอย่างเตรียมไว้เรียบร้อยแล้ว อยากรู้ว่าหลังจากนี้แล้วคืออะไร แต่บางครั้งพระเจ้าจะบอกว่า “เราไม่บอกเจ้าหรอก เราแค่อยากให้เจ้าเชื่อฟัง”

นี่คือเหตุผลที่ผมลองพยายามทำบางสิ่งแล้วล้มเหลวดีกว่าไม่ทำอะไรเลย  และถ้าคุณพยายามแล้วยังพลาด ให้เรียนรู้จากความพลาดพลั้งนั้น  ผมกล้าท้าว่าใครก็ตามที่ประสบความสำเร็จในพันธกิจรับใช้  ในธุรกิจ  หรือในองค์กร เคยผ่านความล้มเหลวมาแล้ว และได้เรียนรู้จากทุกๆประสบการณ์นั้นๆ

มีคำกล่าวว่าประตูแห่งความสำเร็จบ่อยครั้งต้องเดินผ่านห้องโถงแห่งความล้มเหลวมาก่อน  ดังนั้นถ้าพยายามครั้งแรกแล้วไม่สำเร็จ อย่ากังวลครับ คุณก็เป็นเหมือนพวกเราทุกๆคน

ให้คว้าโอกาสไว้ แล้วทำบางสิ่งเพื่อพระเจ้า ถ้าคุณคิดจะสร้างกลุ่มเล็กๆศึกษาพระคัมภีร์ในที่ทำงาน แล้วไม่แน่ใจว่าจะมีใครมา  ทำเลยครับ ถ้าคุณคิดจะแบ่งปันข่าวประเสริฐกับบางคน ไม่รู้ว่าเขาจะตอบสนองแบบไหน ลองดูครับ อธิษฐาน ทูลขอพระเจ้าชี้ทางให้

ลองเสี่ยงดู มองหาโอกาส และดูว่าพระเจ้าทรงทำงานอย่างไร

 

โดย: Pastor Greg Laurie

อนุญาตโดย  Harvest Ministries with Greg Laurie

PO Box 4000,Riverside,CA92514

(Cr. ภาพ zenningsight.com)