พ.ย. 152009
 

“ความรักคือแม่กุญแจที่ใช้ไขเปิดประตูแห่งความสุข!”

(Love is the master key that opens the gates of happiness.)

ใคร ๆ ก็ต้องการได้ความสุข แต่ก็แปลกที่มีน้อยคนนักที่ได้เข้าประตูแห่งความสุขแท้ที่ยั่งยืน!

หลายคนมีโอกาสสัมผัสกับความสุขเพียงชั่วเวลาสั้น ๆ

เหมือนกับคนกรุงเทพฯ ได้สัมผัสกับอากาศหนาวเย็นเพียงเวลาชั่วครู่

แต่แท้จริงแล้ว เราทุกคนล้วนมีกุญแจที่สามารถเปิดประตูแห่งความสุขอยู่ในมือ นั่นคือ ความรัก!

หากเรามีความรักเป็นตัวนำในการดำเนินชีวิตของเรา เราจะมีความสุขได้ตลอดเวลา ไม่ว่าเบื้องหน้าของเราจะเผชิญกับสถานการณ์อะไร ต่อให้เจอคนน่าเกลียด เราก็มีความสุขได้ หากว่าเราใช้ความรักนำหน้า “ความรู้สึก” เพราะความรักเป็นเรื่องของ “ความตั้งใจ” และ “การเชื่อฟัง”!

คุณต้องตระหนักไว้เสมอว่า… คุณจะรักคนอื่น ๆ ได้ยากมาก หากว่าคุณใช้ “ความรู้สึก” (Feeling) เป็นตัวนำ!  และด้วยเหตุผลเดียวกัน คนอื่น ๆ ก็จะรักคุณได้ยากเช่นเดียวกัน หากว่าเขาใช้ความรู้สึก (Feeling) เป็นตัวนำในการคบหากับคุณ เพราะว่าคุณเองก็ใช่ว่าจะน่ารักวันละ 24 ชั่วโมง สัปดาห์ละ 7 วัน ซะเมื่อไหร่ !

จริงไหมครับ?

ดังนั้นหากคุณใช้ความรู้สึกเป็นตัวนำหรือเป็นกุญแจสำหรับไขประตูแห่งความสัมพันธ์ คุณคงจะไขประตูแห่งความสุขไม่ได้เป็นแน่ เพราะว่า นั่นไม่ใช่กุญแจสำหรับเปิดประตูแห่งความสุขแท้!

แล้วอย่างนั้น กุญแจที่จะไขประตูแห่งความสุขคืออะไร?

คำตอบก็คือ  “ความรัก” ที่เกิดจาก “ความตั้งใจ” และ “การเชื่อฟัง!”

เพราะว่า ความรักเป็นเรื่องที่เหนือความรู้สึก เนื่องจากคุณลักษณะสำคัญของความรัก คือ “ความตั้งใจ”(Willing)! เป็นความตั้งใจที่จะส่งเสริมสวัสดิภาพทั้งกาย จิต และวิญญาณ ให้แก่บุคคลอื่นอยู่เสมอ ไม่ว่าเขาจะน่ารักหรือไม่น่ารักก็ตาม  เป็นเรื่องของ “ความตั้งใจ” (Willing) จริง ๆ 100 %

เหมือนกับพ่อแม่ที่มีวิญญาณแห่งความเป็นพ่อแม่ จะตั้งใจรักลูกของพวกเขา แม้ว่าลูกของพวกเขาจะเกิดมาไม่สมประกอบดังที่คาดหวังก็ตาม !  แต่พ่อแม่ก็จะรัก!

ทั้ง ๆ ที่เหตุผลหรือปัจจัยที่จะก่อให้เกิด “อารมณ์” หรือ “ความรู้สึก” (Feeling) ให้เกิดความเสน่หา พอใจ แทบไม่มีเลย!  อาทิ ลูกของตนอาจ

…ไม่สวย  ไม่หล่อ        …ไม่น่ารัก

…ไม่เก่ง                        ..ไม่ฉลาด

…ไม่สูง ไม่ขา               …ไม่รวย

…หรือไม่ประสบความสำเร็จใด ๆ ที่น่าภาคภูมิใจ

….หรืออาจจะสร้างปัญหาหนักอกหนักใจให้กับพ่อแม่อยู่เป็นประจำ  ฯลฯ

แต่พ่อแม่ก็ตั้งใจจะรัก แม้ว่าไม่มีอารมณ์ที่จะรักเลยก็ตาม!

และในวินาทีใดที่พ่อแม่ตั้งใจรักลูกของตน ความสุขก็จะเกิดขึ้นในใจได้ในวินาทีนั้นในบัดดล!

และอีกเหตุผลหนึ่งที่ทำให้เรารักคนที่ไม่น่ารักได้ ก็คือ ความเชื่อฟัง (Obeying)!

เชื่อฟังใครนะหรือ?  

ก็เชื่อฟังพระเจ้าแห่งความรักนะสิ!

เพราะว่าพระเจ้าผู้ทรงสร้างมนุษย์อย่างเรา ทรงบัญชาให้เรารักคนอื่น!

“ท่านที่รักทั้งหลาย ขอให้เรารักซึ่งกันและกัน เพราะว่าความรักมาจากพระเจ้า

และทุกคนที่รักก็บังเกิดมาจากพระเจ้า และรู้จักพระเจ้า ผู้ที่ไม่รักก็ไม่รู้จักพระเจ้า

เพราะว่าพระเจ้าทรงเป็นความรัก (1ยอห์น 4:7-8)

“ฉะนั้นเราทั้งหลายจึงรู้ และเชื่อในความรักที่พระเจ้าทรงมีต่อเรา

พระเจ้าทรงเป็นความรัก และผู้ใดที่อยู่ในความรักก็อยู่ในพระเจ้า

และพระเจ้าก็ทรงสถิตอยู่ในผู้นั้น” (1ยอห์น 4:16)

เมื่อใดก็ตามที่เราเชื่อฟังพระเจ้าแห่งความรัก เราจะได้รับความรักจากพระเจ้าและกลายเป็นผู้ส่งต่อความรักนั้นไปให้แก่คนอื่น ๆ  ได้ ไม่ว่าคนเหล่านั้นจะน่ารักหรือไม่ก็ตาม!

ดุจเดียวกับบุรุษไปรษณีย์ ต้องส่งจดหมายให้กับผู้รับทุกคนตามที่มีชื่อจ่าไว้หน้าซอง ไม่ว่าผู้รับนั้นจะน่ารักหรือไม่ก็ตาม!

เพราะนั่นคือ หน้าที่ของเขาที่เขาต้องเชื่อฟัง และทำตาม!

เราทุกคนก็เช่นกัน เราแต่ละคนได้รับมอบหมายความรักจากพระเจ้าให้แจกจ่ายความรักของพระองค์ให้แก่ทุกคนโดยไม่ขึ้นอยู่กับความรู้สึกของเรา และเราจะยังคงเป็นหนี้ความรักของพระเจ้าต่อคนเหล่านั้นเสมอไป จนกว่าเราจะได้ส่งต่อความรักนั้นออกไป (PASS THE LOVE FORWARD!)  ให้พวกเขาทำตามพระประสงค์ของพระองค์!

คุณรู้หรือไม่ว่า… สิ่งมหัศจรรย์อย่างหนึ่งจะเกิดขึ้น เมื่อคุณตั้งใจ (Willing) และเชื่อฟัง (Obeying)  ในการส่งต่อและแสดงความรักต่อคนที่ไม่น่ารักทั้ง ๆ ที่คุณเองไม่มีอารมณ์หรือความรู้สึก (Feeling) ที่จะทำเช่นนั้น นั่นคือคุณจะได้รับความรักและความซาบซึ้งเป็นการตอบสนองมาจากคนที่ตอนแรกดูไม่น่ารักเลยสำหรับเรา! (แม้ว่าจะไม่ทันทีทันใดก็ตาม!)

ดังนั้น จงจำไว้เสมอว่า หากเราเชื่อฟัง (Obeying) ที่จะกระทำตามที่พระเจ้าบัญชาให้เรารักคนอื่น และเราตั้งใจ (Willing) กระทำตามนั้น โดยไม่อิดออด เราจะมีประสบการณ์กับความรู้สึก (Feeling) ที่สุดแสนยอดเยี่ยมเกินพรรณนาที่เป็นผลมาจากการกระทำสิ่งที่กล่าวมา  เพราะว่าความรักนั้นจะเป็นประดุจกุญแจที่ไขเปิดประตูเข้าไปสู่ความสุขแท้ให้กับเราอย่างไม่คาดฝัน!

ไม่เชื่อลองดูสิครับ!

– ธงชัย ประดับชนานุรัตน์-

 Posted by at 1:13 am

 Leave a Reply

(ต้องใส่)

(ต้องใส่)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.