ค้นหาเส้นทาง

ป่ารกทึบ

พระเยซูตรัสกับเขาว่า  “เราเป็นทางนั้น  เป็นความจริงและเป็นชีวิต  ไม่มีผู้ใดมาถึงพระบิดาได้นอกจากจะมาทางเรา (ยอห์น 14:6)

ช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง เครื่องบินรบอเมริกันลำหนึ่งถูกยิงตกลงในป่าประเทศพม่า นักบินดีดตัวออกมาจากเครื่องได้อย่างปลอดภัย แต่พบว่าตนเองหลงอยู่ในป่าที่ลึก และรกชัฎ มีชายชาวพม่าท่าทางใจดีมาพบเข้า เขาส่งสัญญาณมือให้ทหารคนนั้นเดินตามไป เขาจึงเดินตามเข้าไปในป่ารกทึบนั้น เท่าที่เห็นไม่มีเส้นทางมีแต่ต้นไม้หนาแน่น และชาวพม่าคนนั้นเดินนำหน้าไปพร้อมด้วยมีดพร้า ตัดกิ่งไม้ไปตลอดทาง เหมือนไปแบบไร้ทิศ ทำให้ทหารอเมริกันเริ่มตระหนก ตะโกนถามชาวพม่าคนนั้น “ไหนล่ะเส้นทาง?”

ชาวพม่าคนนั้นพยายามบอกเป็นภาษาอังกฤษ “ฉันยังไง เส้นทาง ตามมาละกัน” ”

เป็นคำพูดเดียวกับที่พระเยซูตรัสในเขาวงกตแห่งชีวิตที่เรากำลังดำเนินอยู่  “เราเป็นทางนั้น จงตามเรามา เราจะพาเจ้าไปยังที่ๆเจ้าควรไป” ความหมายทั้งหมดในความเชื่อของคริสเตียนสามารถขมวดลงได้แค่ คำสี่คำ “เราเป็นทางนั้น”

คุณอาจสงสัย “แต่เราจะทำแบบนั้นได้อย่างไร? แล้วเราจะพบเส้นทางนั้นได้อย่างไร?”

ประการแรก ถนนสู่สวรรค์เป็นถนนที่ต้องจ่ายราคาที่คุณไม่มีทางจ่ายได้ พระเยซูจ่ายให้คุณแล้ว คุณต้องตระหนักว่าไม่อาจทำสิ่งนี้ได้เอง ต้องยอมรับว่าคุณเป็นคนบาป พระคัมภีร์กล่าวว่า  “เพราะว่าทุกคนทำบาป และเสื่อมจากพระสิริของพระเจ้า” (โรม 3:23)

วันนี้คุณกำลังอยู่บนเส้นทางไหนครับ?  คุณกำลังเลือกไปทางไหน?

มีเพียงเส้นทางเดียวที่จะพบชีวิตที่เติมเต็มและมั่งคั่งบนโลกใบนี้ และมั่นใจได้ว่าปลายทางคือสวรรค์ ครับนี่คือทางหลวงสู่สวรรค์ เข้ามาร่วมเดินทางไปด้วยกันนะครับ

 

โดย: Pastor Greg Laurie

อนุญาตโดย  Harvest Ministries with Greg Laurie

PO Box 4000,Riverside,CA92514

(Cr. ภาพ nealrantoul.com)