คริสตจักรจริงๆแล้วแปลว่าอะไร

ความหมายคริสตจักร

เขาก็พาเด็กนั้นมาหาพระองค์ และเมื่อเห็นพระองค์แล้ว ในทันใดนั้นผีนั้นจึงทำให้เขาชัก ล้มลงกลิ้งเกลือกที่ดิน มีน้ำลายฟูมปาก พระองค์จึงตรัสถามบิดานั้นว่า “เป็นอย่างนี้มานานสักเท่าไร” บิดาทูลตอบว่า “ตั้งแต่เป็นเด็กเล็กๆมา และผีก็ทำให้เด็กตกในไฟ และในน้ำบ่อยๆ หมายจะฆ่าเสียให้ตาย แต่ถ้าท่านสามารถช่วยได้ ขอท่านโปรดกรุณาเถิด” พระเยซูจึงตรัสแก่บิดานั้นว่า “‘ถ้าช่วยได้’ น่ะหรือ ใครเชื่อก็ทำให้ได้ทุกสิ่ง” ในทันใดนั้น บิดาของเด็กก็ร้องทูลว่า “ข้าพเจ้าเชื่อ ที่ข้าพเจ้ายังขาดความเชื่อนั้นขอโปรดช่วยให้เชื่อเถิด” (มาระโก 9:20-24)

พูดตามตรงนะครับ เดี๋ยวนี้คริสตจักรหลายแห่งยากที่จะเข้าร่วมเป็นสมาชิก คุณต้องเข้ารับการอบรมหลายชั้นเรียน สอบผ่านหลักศาสนศาสตร์เบื้องต้น  และผ่านการสัมภาษณ์จากคณะกรรมการโบสถ์ก่อนที่พวกเขาจะตัดสินใจรับคุณเข้าเป็นสมาชิก

ผมเข้าใจที่ไปที่มาของขั้นตอนพวกนี้  เป็นไปเพื่อให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจหลักการ และมีความเชื่อที่ถูกต้อง แต่เมื่ออ่านพระคัมภีร์ใหม่ รูปแบบในการรับคนเข้ามามีสามัคคีธรรม กลับพบว่าพวกเขาเข้ามาได้โดยไม่มีการคำนึงถึงสถานะภาพฝ่ายวิญญาณ ขอให้มีความสนใจ และมีความเชื่อแม้เพียงน้อยนิดก็ตาม

เมื่อพระเยซูเผชิญหน้ากับชายในพระวจนะด้านบน บุตรชายของเขาถูกผีสิง พระองค์ไม่ได้ให้เขาต้องสอบผ่านศาสนศาสตร์เบื้องต้นก่อน ทรงใช้ความเชื่อเท่าที่เขามีรักษาบุตรชาย ความเชื่อแม้เพียงน้อยนิดก็เพียงพอ แม้จะไม่มีความเชื่อเลย มีความสงสัยและสนใจก็เกินพอ

คริสตจักรของพระเยซูมีหน้าที่เลี้ยงดูฟูมฟักผู้คนจากจุดที่เขาเป็นอยู่  ไม่ใช่เป็นสถาบันที่ศักดิ์สิทธิจนคนบาปไม่กล้าแตะต้อง แต่มีขึ้นเพื่อช่วยคนที่เจ็บปวด และแหลกสลาย จงเป็นคริสตจักรที่พระเจ้าปรารถนาให้เป็น เชิญผู้คนจากทุกหนแห่งมารู้จักกับองค์พระเยซูคริสต์ รับพวกเขาเข้าร่วมสามัคคีธรรม แม้มีความเชื่อเพียงน้อยนิดก็ตาม

ยอมรับและเชิญชวนทุกคนที่มีความเชื่อในพระเยซูคริสต์เข้าร่วมสามัคคีธรรมในพระกายของพระองค์นะครับ

 

อนุญาตโดย Pastor Jack Graham

Jack Graham Power Point Ministry : www.jackgraham.org

(Cr.ภาพ earstohear.net)