คุณให้ความตั้งใจ พระเจ้าประทานพลัง

ผัดวันประกันพรุ่ง

เหตุฉะนั้นผู้ใดรู้ว่าอะไรเป็นความดีและไม่ได้กระทำ คนนั้นจึงมีบาป (ยากอบ 4:17)

คุณเป็นคนประเภทที่เชื่อว่า “รอถึงวันพรุ่งนี้ก็ยังไม่สาย” หรือเปล่า?

หนึ่งนิ้วที่ชี้ไปถามคุณ แต่อีกสามนิ้วที่เหลือชี้กลับมาที่ตัวผมครับ

ผมกำลังพูดเรื่องอะไร? กำลังพูดเรื่อง “ผัดวันประกันพรุ่ง”

ทราบหรือไม่ผัดวันประกันพรุ่งเป็นความบาป? ที่พูดเช่นนี้เพราะบาปไม่ใช่แค่ทำความผิด แต่ไม่ทำในสิ่งที่ควรทำก็เป็นบาป ผัดวันประกันพรุ่งและไม่เชื่อฟังเป็นบาปเดียวกัน แต่คนละเฉด

เคยมีคนพูดเอาไว้ว่า “เมื่อคุณมีงานต้องทำ ลงมือทำในชั่วโมงนี้เลย มอบความตั้งใจให้พระเจ้า แล้วพระองค์จะประทานพลังให้ ” นี่คือพลังแห่งความตั้งใจ เราจำเป็นต้องเชื่อฟังในทันที!

มีภารกิจบางอย่างตามจี้คุณอยู่หรือเปล่า?

สารภาพบาปแห่งการผัดวันประกันพรุ่งเสีย ลงมือทำ อย่ารีรอ วานนี้ผ่านไปแล้ว พรุ่งนี้อาจไม่มี วันนี้แหละคือวันที่ต้องลงมือทำ!

 

โดย Pastor Adrian Rogers’ daily devotional

อนุญาตโดย Love worth finding Ministries : www.lwf.org

(Cr.ภาพ menshealth.com)