ความซื่อสัตย์ที่พระเจ้าต้องการจากคุณ

พระสัญญาของพระเจ้า

“พระเจ้าไม่ได้เรียกร้องว่า เราต้องประสบความสำเร็จ พระองค์เพียงแค่ประสงค์ให้เราเป็นคนซื่อสัตย์”

(God does not require that we be successful only that we be faithful.) -Teresa-

 

พระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าที่ซื่อสัตย์ ไม่ว่าเราจะสัตย์ซื่อต่อพระองค์หรือไม่ก็ตาม อ.เปาโลกล่าวว่า..

“ถ้า​เรา​ไม่‍มี​ความ​สัตย์‍จริง พระ‍องค์​ก็​ยัง​ทรง​ไว้​ซึ่ง​ความ​สัตย์‍จริง เพราะ​พระ‍องค์​จะ​ไม่​ทรง​เป็น​พระ‍องค์​เอง​ไม่‍ได้”

(if we are faithless, he remains faithful— for he cannot deny himself.)  ( 2ทิโมธี 2:13)

 ใช่ครับ แม้ว่าเราจะไร้ซึ่งความซื่อสัตย์ แต่พระองค์ก็ยังทรงสัตย์ซื่อ พระองค์ไม่อาจไม่เป็นพระองค์เองได้ และพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าที่ซื่อสัตย์ทั้งวานนี้ วันนี้ และพรุ่งนี้ต่อไป

พระเจ้าเป็นพระเจ้าผู้ทรงสัตย์ซื่อ หากเรามอบถวายชีวิตแด่พระเจ้าด้วยความไว้วางใจอย่างแท้จริง พระองค์ก็จะทำทำตามพันธสัญญาที่ทรงมอบไว้แก่เราทุกเรื่องอย่างแน่นอน   เพียงแต่ว่า อาจไม่ได้เป็นในรูปแบบในเวลา ในสถานที่ หรือในปริมาณอย่างที่เราคาดหวัง  แต่เราสามารถวางใจได้ว่า พระเจ้าทรงสัตย์ซื่อที่จะประทานสิ่งดีให้แก่เราในบั้นปลายอย่างแน่นอน ไม่ว่าสถานการณ์ ณ เบื้องหน้าของเราในเวลานี้ จะดูย่ำแย่มากมายสักเพียงใด

ให้เราตระหนัก และยอมรับด้วยความเชื่อว่า เรากำลังอยู่ในจุดที่เราจำเป็นต้องเป็นอยู่ในเวลานี้อย่างเหมาะเจาะตามเวลาและแผนการของพระองค์ ขอให้เราซื่อสัตย์ต่อไป เพราะว่าพระเจ้ากำลังกระทำกิจในการดึงสิ่งที่ดีที่สุดออกจากชีวิตของเราผ่านเหตุการณ์ต่างๆและนำสิ่งที่คุณจำเป็นมากที่สุดเข้าสู่ชีวิตของเรา!

เราจึงควรมั่นใจได้ว่า พระเจ้าผู้ซึ่งสัตย์ซื่อ และนำตัวของเรามาไกลถึงเพียงนี้ พระองค์จะไม่ละทิ้งเราไว้กลางคัน แต่พระองค์จะนำเราให้ไปไกลกว่านี้ และดีกว่านี้อย่างมากมาย  เพียงขอให้เราเชื่อมั่นว่า …

“สิ่งต่าง ๆ เปลี่ยนแปลง คนทั้งหลายล้วนเปลื่ยนไป แต่พระเจ้าจะยังคงสัตย์ซื่อเสมอไปในท่ามกลางความผันแปรเหล่านั้น”

(Things change people change. God remains faithful through it all.)

 

ในท้ายนี้ จึงขอให้เราดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อวางใจในพระเจ้าผู้ทรงสัตย์ซื่อ และจะดำเนินชีวิตของเราอย่างซื่อสัตย์เสมอไป

ดุจดังที่แม่ชีเทเรซาได้กล่าวไว้ว่า…

“พระเจ้าไม่ได้ทรงเรียกฉันให้ประสบความสำเร็จ แต่พระองค์ทรงเรียกฉันให้ซื่อสัตย์”

(God has not called me to successful, He called me to be faithful.)

ดังนั้น วันนี้ ให้คุณมุ่งมั่นที่จะเป็นคนที่ซื่อสัตย์ก่อนที่จะบรรลุความสำเร็จ(ถ้าเป็นได้)

…จะดีไหมครับ?

 

ธงชัย ประดับชนานุรัตน์

twitter.com/thongchaibsc, facebook.com/thongchaibsc, twitter.com/ lifeanswer,

(Cr. ภาพ desicomments.com)