ดำเนินชีวิตด้วยสายตาจับจ้องที่เบื้องบน

รอคอยการเสด็จกลับมา

ด้วยว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าจะเสด็จมาจากสวรรค์ด้วยพระดำรัสสั่ง ด้วยสำเนียงเรียกของเทพบดีและด้วยเสียงแตรของพระเจ้า  และคนทั้งปวงในพระคริสต์ที่ตายแล้วจะเป็นขึ้นมาก่อน หลังจากนั้นเราทั้งหลายซึ่งยังเป็นอยู่ จะถูกรับขึ้นไปในเมฆพร้อมกับคนเหล่านั้น และจะได้พบองค์พระผู้เป็นเจ้าในฟ้าอากาศ อย่างนั้นแหละ เราก็จะอยู่กับองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นนิตย์ เหตุฉะนั้นจงปลอบใจกันด้วยถ้อยคำเหล่านี้เถิด (1เธสะโลนิกา 4:16-18)

ผมเคยไปนั่งฟังหัวหน้าศูนย์บ้านเด็กกำพร้าคริสเตียนที่เคนทักกี้บรรยายถึงงานของเขา และสิ่งพิเศษเกี่ยวกับบ้านเด็กกำพร้าที่นี่คือเด็กที่อยู่ในความดูแล เป็นเด็กที่พิการทางสมอง หัวหน้าศูนย์เล่าว่า :

“คุณทราบหรือไม่ เรามีปัญหาเรื่องการดูแลบ้านที่นี่  เราสอนพระคัมภีร์ให้เด็กพิเศษเหล่านี้ พวกเขาไม่ค่อยเข้าใจที่เราพูดเท่าไร แต่เราบอกพวกเขาเรื่องพระเยซูคริสต์ และพระองค์ได้เสด็จมาเพื่อช่วยพวกเขาให้รอด ไม่เพียงเท่านั้น เรายังบอกพวกเขาว่าพระเยซูจะเสด็จกลับมาอีกครั้ง และเมื่อเสด็จมาถึง พระองค์จะทำให้ทุกสิ่งกลับคืนสู่สภาพดี สมบูรณ์พร้อมหมด และพวกเขาก็จะสมบูรณ์พร้อมทุกคน”

“ตอนนี้เรามีปัญหาเรื่องดูแลบ้านที่นี่ ปัญหาของบ้านเราอยู่ที่หน้าต่าง! ถึงจะทำความสะอาดแค่ไหน หน้าต่างก็ยังสกปรกตลอดเวลา เพราะเด็กพิเศษเหล่านี้เชื่อมั่นจริงใจว่าพระเยซูกำลังเสด็จกลับมา พวกเขาเอาหน้าไปแนบที่หน้าต่าง เอามือเกาะไว้มองขึ้นไปบนท้องฟ้าทุกวัน มองว่าเมื่อไรพระเยซูจะเสด็จกลับมา เพื่อทำให้ทุกอย่างสมบูรณ์พร้อม”

เด็กพวกนี้ตระหนักดีถึงสถานะของตนเอง และจำเป็นต้องมีใครสักคนเข้ามาทำให้พวกเขาสมบูรณ์พร้อม ความจริงคือทั้งคุณและผมตระหนักและเข้าใจดีในเรื่องเดียวกัน  ในแต่ละวันเราต่างก็เจ็บป่วยและทนทุกข์เพราะบาป ความหวังเดียวที่จะช่วยได้คือการเสด็จกลับมาของพระเยซู

หน้าต่างที่บ้านของคริสเตียนทุกคนควรจะมีรอยเลอะ เพราะร้อนรน จดจ่อรอคอยการเสด็จกลับมาของพระเยซู  พระองค์จะมาในไม่ช้า จงดำเนินชีวิตรอคอยวันแห่งการเฉลิมฉลองด้วยสายตาจับจ้องที่เบื้องบน !

ดำเนินชีวิตด้วยสายตาจับจ้องที่เบื้องบน กระหายหาวันที่พระคริสต์จะเสด็จกลับมานะครับ

 

อนุญาตโดย Pastor Jack Graham

Jack Graham Power Point Ministry: www.jackgraham.org

(Cr. ภาพ theodorephotography.com)