สารจากศิษยาภิบาล

Bulletin 01 05 16

1 พฤษภาคม 2016

สวัสดีครับ CJ

วันนี้เป็นวันแห่งความยินดีที่พวกเราได้มาพบหน้ากัน นมัสการพระเจ้าด้วยกัน สามัคคีธรรมกัน ศึกษาพระวจนะของพระเจ้า และร่วมรับใช้ด้วยกัน

วันนี้เป็นปฐมฤกษ์ของ CL คริสตจักรลูกของเราที่จะมาใช้สถานที่ห้องประชุมเล็ก ชั้น 6 นี้ เวลา 14.15 – 16.15 น. ดังนั้น วันนี้ ใครสามารถอยู่ต้อนรับทักทายพวกเขาในฐานะเจ้าบ้าน ก็จะทำให้การเริ่มต้นเป็นครั้งแรกของพวกเขาเป็นที่จดจำและประทับใจพวกเขาไปอีกนานแสนนาน

ดังนั้น ตั้งแต่นี้ไป ณ สถานที่แห่งนี้ (โรงเรียน Trinity International School) สุขุมวิท 36 จะเป็นที่ตั้งของ โบสถ์ ทั้งเช้า และบ่าย ในทุกวันอาทิตย์

  1. เช้า คริสตจักร CJ
  2. บ่าย คริสตจักร CL

ดังนั้น ขอให้เชิญชวนญาติมิตรมานมัสการพระเจ้าได้ที่นี่ ไม่ว่าจะเป็นช่วงเช้าหรือบ่ายวันอาทิตย์ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม นี้เป็นต้นไป

เรื่องที่จอดรถก็เป็นเช่นเดิม หากไม่จำเป็นจริง ๆ ก็ขอให้ทุกท่านควรเอารถออกไปนอกบริเวณที่จอดรถก่อนบ่ายสองโมงด้วย  เพื่อผู้ที่มานมัสการพระเจ้าในรอบบ่ายวันอาทิตย์ของ CL จะได้นำรถเข้ามาจอด และชาว CJ ที่ไม่อาจมาโบสถ์ที่นี่ทดแทนได้ในวันอาทิตย์บ่ายนะครับ!

อย่าลืมอธิษฐานเผื่อกันและกัน เผื่อประเทศชาติ เพื่อรัฐบาล เผื่อคนไทยทุกคน

ขอพระเจ้าอวยพระพรทุกท่านครับ!

 

ด้วยความรักในพระคริสต์

(ธงชัย  ประดับชนานุรัตน์) ศิษยาภิบาล