รูปเคารพ ความจริงที่น่าประหลาดใจ

SHANGHAI, CHINA - JUNE 20: (CHINA OUT) Fans cheer as David Beckham arrives at Tongji University on June 20, 2013 in Shanghai, China. (Photo by ChinaFotoPress/Getty Images)

รูปเคารพของคนเหล่านั้นเป็นเงินและทองคำ  เป็นหัตถกรรมของมนุษย์ (สดุดี 115:4)

เราพบในพระบัญญัติประการที่สองของหนังสืออพยพ 20:4-5 ที่กล่าวว่า “อย่าทำรูปเคารพสำหรับตน  เป็นรูปสิ่งใดซึ่งมีอยู่ในฟ้าเบื้องบน  หรือบนแผ่นดินเบื้องล่าง  หรือในน้ำใต้แผ่นดิน อย่ากราบไหว้หรือปรนนิบัติรูปเหล่านั้น  เพราะเราคือพระเจ้าของเจ้า  เป็นพระเจ้าที่หวงแหน  ให้โทษบิดาตกทอดไปถึงลูกหลานของผู้ที่ชังเราจนถึงสามชั่วสี่ชั่วอายุคน”

แนวคิดเรื่องกราบไหว้รูปเคารพอาจดูแปลกสำหรับบางวัฒนธรรม แต่ที่จริงไม่แปลกเลย เราสามารถสร้างรูปเคารพจากคนที่เราชื่นชอบ เช่นนักกีฬาชื่อดัง ดาราหรือนักร้องคนโปรด เราอาจตั้งฉายานามพวกเขาแบบขำๆเช่น “นักเตะเท้าทอง นักกีต้าร์ฝีมือขั้นเทพ ราชาเพลงร็อค  หรือราชินีจอแก้ว” แต่วิธีที่บางคนมองไปยังบุคคลที่เขาหลงไหล พวกเขาอาจเห็นบุคคลเหล่านั้นเป็นเหมือนเทพเจ้า พระส่วนตัวของพวกเขา

คุณอาจพูดว่า “ไม่ใช่คนอย่างฉันแน่”

แต่เราอาจสร้างรูปเคารพได้จากคนในโบสถ์ จากบุรุษหรือสตรีของพระเจ้า บางคนที่พระเจ้าส่งมาเพื่อให้เป็นพระพรแก่เรา บางทีเราอาจชื่นชอบเขามาก คิดว่าเขาน่าประทับใจ  เหนือเมฆ : อย่าลืมว่าพวกเขาก็เป็นมนุษย์เหมือนคุณ ทุกคนจะทำให้คุณเสียใจ ผิดหวัง ไม่ได้เป็นอย่างที่คิด ไม่ว่าจะด้วยท่าที การกระทำ หรือคำพูด

ปัญหาคือ – บางคนทำตัวลอกเลียนแบบรูปเคารพของเขา  หนังสือสดุดี  115 เตือนว่า “รูปเคารพของคนเหล่านั้นเป็นเงินและทองคำ เป็นหัตถกรรมของมนุษย์… ผู้ที่ทำรูปเหล่านั้น จะเป็นเหมือนรูปเหล่านั้น เออ บรรดาผู้ที่วางใจในรูปเหล่านั้นก็เช่นกัน” (สดุดี 115:4, 8)  

เราไม่จำเป็นต้องมีรูปเคารพ อย่าสร้างรูปเคารพจากวัตถุสิ่งของ และอย่าสร้างรูปเคารพจากมนุษย์ด้วยกันนะครับ

 

โดย: Pastor Greg Laurie

อนุญาตโดย  Harvest Ministries with Greg Laurie

PO Box 4000,Riverside,CA92514

(Cr. ภาพ hellomagazine.com)