จะดำเนินชีวิตที่เติมเต็มอย่างไร

ริดกิ่ง

ท่านจะนั่งลงอย่างช่างหลอมและช่างถลุงเงิน และท่านจะชำระบุตรหลานของเลวีให้บริสุทธิ์ และถลุงเขาอย่างถลุงทองคำและถลุงเงิน จนกว่าเขาจะนำเครื่องบูชาอันถูกต้องถวายแด่พระเจ้า แล้วเครื่องบูชาของยูดาห์และเยรูซาเล็มจะเป็นที่ พอพระทัยพระเจ้าดังสมัยก่อน และดังในปีที่ล่วงแล้วมา (มาลาคี 3:3-4)

ครั้งหนึ่งผมเคยคุยกับคนทำสวน เขาเล่าให้ฟังถึงขั้นตอนการลิดกิ่งเพื่อให้ต้นไม้ออกผลได้เต็มที่ เขาบอกว่า “การลิดกิ่งเป็นเรื่องสำคัญ เพราะถ้าไม่ลิด อาจทำให้ผลไม่สมบูรณ์ หรือให้ผลได้ไม่เต็มที่ เพราะกิ่งก้านจะแย่งน้ำเลี้ยงทำให้ผลไม้ไม่ได้สารอาหารที่จำเป็นเพียงพอ ถ้าคุณอยากได้ผลที่สมบูรณ์ คุณต้องคอยเล็ม และลิดกิ่งที่ไม่จำเป็นออกไป”

เป็นภาพที่ชัดเจนของชีวิตฝ่ายวิญญาณ คนที่รักพระเจ้าแท้จริง ต้องการให้ชีวิตพวกเขาเกิดผลของพระวิญญาณ แต่บ่อยครั้ง มีบางสิ่งในชีวิตที่เป็นอุปสรรค ทำให้ผลไม่งอกงามอย่างที่ควร พระเจ้าจึงลิดบางกิ่งในชีวิตของเรา พระองค์จะส่งความทุกข์ ความยากลำบาก หรือความเจ็บปวด เพื่อให้เรายอมละจากกิ่งที่เป็นอุปสรรคเสีย

แบบอย่างที่เราเห็นได้คือชายและหญิงที่เติมชีวิตให้เต็มด้วยการไล่ตามความสำเร็จ ลืมครอบครัว ลืมคู่สมรสและลูกๆไป พระเจ้าจึงอนุญาตให้ความลำบากเข้ามา — ลูกมีปัญหา ความเจ็บป่วย หรือแม้กระทั่งความตาย – เพื่อลิดกิ่งหรือเป้าหมายที่ไม่จำเป็นออกไปจากชีวิต ปรับทิศทางใหม่ มุ่งไปสู่สิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตแทน

ดังนั้นเมื่อประสบความทุกข์ ความเจ็บปวด หรือความยากลำบาก เปิดใจยอมรับการลิดของพระเจ้าเถอะครับ ทำชีวิตให้เรียบง่าย ปรับทิศทางใหม่ มุ่งไปสู่สิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตแทน

คิดถึงความยากลำบากในชีวิตคุณ ทูลถามพระเจ้าว่าทรงลิดกิ่งคุณอยู่หรือเปล่า เพื่อจะได้ชีวิตที่เติมเต็ม

 

อนุญาตโดย Pastor Jack Graham

Jack Graham Power Point Ministry: www.jackgraham.org

(Cr.ภาพ blueridgetreeservices.com)