ขอแค่เชื่อฟัง

อานาเนียในกิจการ

ฝ่ายองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ตรัสกับท่านว่า  “จงไปเถิด  เพราะว่าคนนั้นเป็นภาชนะที่เราได้เลือกสรรไว้  สำหรับจะนำนามของเราไปยังประชาชาติ  กษัตริย์และพวกอิสราเอล” (กิจการ 9:15)

ก่อนบทสนทนาในพระวจนะด้านบน เซาโลผู้นำฟาริสี และอาจเป็นสมาชิกสภาแซนเฮดรินของชาวยิว อยู่ในเหตุการณ์และเป็นผู้รับผิดชอบต่อการสังหารสเทเฟน ผู้พลีชีพคนแรกของคริสตจักร หลังจากการเผชิญหน้ากับพระเยซูบนถนนสู่ดามัสกัส  เซาโลสำนึกผิดกลับใจ ทำให้คริสเตียนในยุคของท่านต่างสงสัยและไม่แน่ใจในการกลับใจนี้ ซึ่งเป็นเรื่องที่เข้าใจได้

เมื่อพระเจ้าทรงนำผู้เชื่อคนหนึ่งในดามัสกัส อานาเนีย ให้ไปพบเซาโลและอธิษฐานเผื่อท่าน แน่นอนอานาเนียรีรอ ไม่แน่ใจ แต่ก็ทำตามที่พระเจ้าสั่ง ไปพบเซาโลในที่ๆพระเจ้าทรงนำไป อานาเนียอธิษฐานขอให้พระเจ้าคืนการมองเห็นให้แก่เซาโล (ท่านมองไม่เป็นหลังจากได้ยินพระสุรเสียงของพระเยซูบนถนนสู่ดามัสกัส) และพระเจ้าทรงทำตามนั้น

เป็นเรื่องน่าสนใจ เมื่อพระเจ้ามอบหมายให้ใครบางคนไปเลี้ยงดูเซาโล พระองค์ไม่ได้เรียกอัครสาวกอย่างเปโตร หรือยอห์น พระองค์ทรงใช้คนธรรมดาอย่างอานาเนีย อานาเนียไม่เคยเขียนหนังสือ หรือจดหมายฝากในพระคัมภีร์ใหม่ ไม่เคยชุบใครให้คืนชีวิต หรือมีคำเทศนาที่โด่งดังจนปัจจุบัน แต่อานาเนียทำด้วยความเชื่อ เข้าไปเป็นพี่เลี้ยงคอยดูแลบุคคลที่ทำทุกสิ่งที่เราเอ่ยมาและมากยิ่งกว่า อานาเนียสร้างเซาโลผู้ซึ่งกลับใจใหม่ และในไม่ช้ากลายเป็นอาจารย์เปาโลผู้โด่งดังเป็นตำนาน น่าจะเป็นนักเทศน์ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์คริสตจักร

ขอบคุณพระเจ้าสำหรับอานาเนีย คนแห่งแผ่นดินของพระเจ้า ผู้ทำงานอยู่เบื้องหลังอย่างสัตย์ซื่อ  สร้างความแตกต่างให้กับชีวิตพวกเรา  ผู้ที่มนุษย์อาจไม่รู้จัก แต่เป็นที่รักยิ่งขององค์พระผู้เป็นเจ้า

 

โดย: Pastor Greg Laurie

อนุญาตโดย  Harvest Ministries with Greg Laurie

PO Box 4000,Riverside,CA92514

(Cr.ภาพ wordrevealed.com)