สารจากศิษยาภิบาล

bulletin 08 05 16

8 พฤษภาคม 2016

สวัสดีครับพี่น้อง CJ

ขอบคุณพระเจ้าที่อาทิตย์ที่แล้วมีผู้ประกาศตนติดตามพระเยซูคริสต์อย่างเปิดเผย 3 ท่านคือ

1.คุณดาเนียล  2. คุณกิฟ  และ  3.คุณปุ๋ย

ขอบคุณพระเจ้าที่ CL มาใช้สถานที่โรงเรียน Trinity นี้เป็นที่นมัสการเป็นครั้งแรกในภาคบ่าย (14.15-16.30 น.) และเรียบร้อยดี ต้องขอบคุณพี่น้อง CJ ที่มีน้ำใจช่วยเหลือ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณเล็ก กับคุณแดง และพี่น้อง CJ หลายท่าน ที่ไม่สะดวกมาตอนวันอาทิตย์เช้า มาร่วมตอนบ่ายหลายท่าน อาทิ คุณโจ คุณฟั่น และลูก ๆ  ฯลฯ

ทุกวันอาทิตย์ อย่าลืมพาญาติมิตรที่เรารักมาหาพระเจ้าด้วยนะครับ

ในทุกวันพฤหัสเย็น

18.00 – อาหารเย็น

19.00 – สามัคคีธรรม และอธิษฐาน

19.30 – ศึกษาพระคัมภีร์

ใน 2 พฤหัสนี้ ผมเชิญ อ. ชาติชาย จารุวาที  มาแบ่งปันให้ รับรองว่าทุกคนพอใจแน่นอน

ทุกอาทิตย์เช้า อย่าลืม

8.00 – 8.30 น. –สามัคคีธรรม

8.30 – 9.00 น. – อธิษฐาน

9.00 – 10.00 น. – ศึกษาพระคัมภีร์

10.15 – 12.15 น.-นมัสการ

ทุกอาทิตย์บ่าย  CL

13.00 -14.00 น. English Bible Class

14.15 – 16.15 น. นมัสการพระเจ้า

16.15 – 16.30 น. สามัคคีธรรม

ขอพระเจ้าอวยพระพรทุกท่าน

 

ด้วยรัก

(ธงชัย  ประดับชนานุรัตน์)

ศิษยาภิบาล