สุภาษิตก็คือสุภาษิต ไม่ใช่พระสัญญา

จงฝึกเด็ก

จงฝึกเด็กในทางที่เขาควรจะเดินไป  และเมื่อเขาเป็นผู้ใหญ่แล้วเขาจะไม่พรากจากทางนั้น (สุภาษิต 22:6)

พ่อแม่บางคนเหมือนเดินลงหลุมก่อนวัยอันควรเพราะมีลูกนอกคอก ออกนอกทางของพระเจ้า บางคนนำสุภาษิตข้อนี้มาใช้ตำหนิพ่อแม่ที่เป็นทุกข์ใจในเรื่องลูกอยู่แล้ว

พี่น้องครับ – สุภาษิตก็คือสุภาษิต ถ้าคุณอ่านหนังสือสุภาษิตและพยายามทำให้กลายเป็นพระสัญญา คุณก็อาจสูญเสียความเชื่อได้

  • สุภาษิตก็คือคำสุภาษิต
  • พระสัญญาก็คือคำสัญญา
  • คำสอนก็คือคำสั่งสอน
  • อุปมาก็คือคำอุปมา
  • คำพยากรณ์ก็คือคำพยากรณ์

คุณต้องระวังให้ดี

มีสุภาษิตบางข้อที่บอกคุณถึงหนทางสู่ความร่ำรวย แปลว่าทุกคนที่ทำตามสุภาษิตเหล่านี้จะร่ำรวยโดยอัตโนมัติหรือ? สุภาษิตเป็นหลักการปกติทั่วไปเมื่อนำไปใช้อย่างทั่วๆไป ก็จะได้ผลเป็นปกติทั่วไป

แทนที่จะไปยึดคำสุภาษิตให้เป็นคำสัญญา ทูลขอพระเจ้าให้เราแยกแยะเป็น พระองค์ทรงปรารถนาให้เรา “ใช้พระวจนะแห่งความจริงอย่างถูกต้อง” (2ทิโมธี 2:15) ไม่ใช่ใช้เป็นนวมคอยซ้ำเติมผู้เชื่อคนอื่นๆที่ล้มพลาดลงไปนะครับ

 

โดย Pastor Adrian Rogers’ daily devotional

อนุญาตโดย Love worth finding Ministries : www.lwf.org

(Cr. ภาพ clipartpanda.com)