คุณจะมีมโนธรรมที่ดีได้อย่างไร

นาฬิกาแดด

คนหนึ่งถือว่าวันหนึ่งดีกว่าอีกวันหนึ่ง  แต่อีกคนหนึ่งถือว่าทุกวันเหมือนกัน  ขอให้ทุกคนมีความแน่ใจในความคิดเห็นของตนเถิด (โรม 14:5)

คุณคงเคยได้ยินคำกล่าวโบราณที่ว่า  “ให้มโนธรรมเป็นตัวชี้นำ”  ครับ มีความจริงค่อนข้างมากอยู่ แต่เราต้องระวังให้ดีเมื่อจะทำตามมโนธรรม เพราะมโนธรรมของเราอาจหลอกลวงได้ ถ้าไม่ได้มาจากแหล่งสติปัญญาแห่งพระวจนะ

ผมขอยกตัวอย่างที่สามารถนำมาใช้เกี่ยวกับมโนธรรมได้ นั่นคือนาฬิกาแดด นาฬิกาแดดจะเกิดประโยชน์เมื่อมันได้รับแสงจากดวงอาทิตย์ แต่ถ้าเป็นตอนตีสองที่มืดมิด นาฬิกาแดดก็ไม่อาจบอกอะไรคุณได้ ที่จริง อาจบอกผิดพลาดได้เพราะได้รับแสงมาจากแหล่งอื่นรอบตัว

มโนธรรมจะเป็นประโยชน์ได้เมื่อได้รับความสว่างบางอย่าง ในฐานะคริสเตียน ถ้ามโนธรรมของคุณได้มาจากความสว่างแห่งพระวจนะและพระวิญญาณของพระเจ้า คุณก็วางใจได้ และให้มโนธรรมนำคุณในการตัดสินใจ แต่ถ้าคุณไม่ได้ใช้เวลา และให้ความสว่างของพระเจ้าเข้ามาในจิตสำนึก คุณจะแน่ใจได้อย่างไรว่ามันไว้ใจได้?

กุญแจในการรักษามโนธรรมในชีวิตประจำวันของคุณมีอยู่สองขั้น

  • อยู่ในพระวจนะและให้พระวิญญาณของพระเจ้านำ
  • มั่นใจว่าคุณกำลังทำในสิ่งที่ถูกต้อง

เมื่อคุณทำตามสองขั้นตอนนี้ คุณจะมีประสบการณ์พระพรที่ได้จากมโนธรรมหรือจิตสำนึกที่ดี

รักษามโนธรรมของคุณไว้โดยยึดมั่นในพระวจนะ และมั่นใจว่าคุณกำลังทำในสิ่งที่ถูกต้อง

 

อนุญาตโดย Pastor Jack Graham

Jack Graham Power Point Ministries : www.jackgraham.org

(Cr. ภาพ timecenter.com)