สารจากศิษยาภิบาล

Bulletin 08 05 16

15  พฤษภาคม 2016

สวัสดีครับชาว CJ และผู้มาเยือน

ขอบคุณพระเจ้าที่อาทิตย์ที่แล้ว มีผู้ต้อนรับพระคริสต์ 3 ท่านคือ    1.คุณอิง  2.คุณดา  3.คุณก้อย

ขอแสดงความยินดีกับน้องมายด์ สำหรับการจบการศึกษา(ย้อนหลัง)

คริสตจักรของเรามีคริสตจักรลูก (CL) มาใช้สถานที่ชั้น  6 นี้ เป็นที่นมัสการในวันอาทิตย์ช่วง 14.15 – 16.30 น. มาเป็นอาทิตย์ที่ 3 แล้ว ผู้ใดยังไม่เคยไปเยี่ยมเยียนต้อนรับพวกลูก ๆ เลยขอเชิญได้นะครับ

ประกาศ

1.คริสตจักรขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของคุณพ่อคุณอู๋ (ธรรพ์ณธร ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา) ผู้ที่เพิ่งรับบัพติศมาไปรุ้นล่าสุด เราจะจัดให้มีพิธีไว้อาลัยในวันเสาร์ที่ 21 พ.ค. เวลา 17.00-18.30 น. ณ BSC สีแกยพญาไท ขอเชิญสมาชิกร่วมงานไว้อาลัยครับ

2. CJ ของเราร่วมกับ CL, Nexus, NVB, พลับพลา และBSC จัดงานประกาศทุกวันศุกร์ที่ BSC (สี่แยกพญาไท) เวลา 18.30 – 20.30 น. ขอเชิญพาญาติมิตรไปร่วมรายการด้วย

3.ทุกวันพฤหัสเรามีชั้นเรียนพระคัมภีร์ในวันพฤหัส 18  พ.ค. นี้ จะมี อ.ชาติชาย จารุวาที ศิษยาภิบาล คจ. ใจผูกพัน มาสอนแทนผมนะครับ ขอเชิญครับ ดีแน่ครับ

4.ทุกวันอาทิตย์เช้า 8.00 – 8.30 น. เรามีสามัคคีธรรม (ชั้น 3)

8.30 – 9.00 น. –เรามีอธิษฐาน (ชั้น 3)

9.00 – 10.15 น. –มีชั้นศึกษาพระคัมภีร์ (ชั้น 3/6)

10.15 – 21.15 น. – เรามีนมัสการ (ชั้น 6)

5.ผู้ใดต้องการสั่งซื้อพระคัมภีร์ หรือหนังสืออื่น ๆ กรุณาติดต่อได้ที่สำนักงานคริสตจักรหรือที่คุณแดง มีส่วนลดราคาพิเศษ

6.ขอพระเจ้าทรงปกป้องรักษาเยียวยาสมาชิกหรือคนในครอบครัวที่ไม่สบายหรือประสบปัญหา ให้หายโดยเร็วนะครับ

ขอพระเจ้าอวยพระพรทุกท่านครับ

 ด้วยรัก

(ธงชัย  ประดับชนานุรัตน์) ศิษยาภิบาล