เสรีภาพด้านการเงิน

ภาระหนี้สิน

พระเจ้าจะเปิดคลังฟ้าอันดีของพระองค์ประทานฝน  แก่ท่านตามฤดูกาล  และทรงอำนวยพระพรแก่กิจการน้ำมือของท่าน  และท่านจะให้ประชาชาติหลายประชาชาติขอยืม  แต่ท่านจะไม่ขอยืมเขา (เฉลยธรรมบัญญัติ 28:12)

พันธนาการด้านการเงินไม่ใช่แผนการที่พระเจ้าเตรียมไว้ให้คนของพระองค์ (และไม่ใช่แผนการที่ดีของประเทศชาติด้วย) ไม่ว่าคุณเป็นหนี้ใคร คุณก็เท่ากับเป็นทาสหรือคนรับใช้ของเจ้าหนี้

พระเจ้าไม่ปรารถนาให้ลูกๆของพระองค์เป็นผู้หยิบยืม แต่ปรารถนาให้เป็นผู้ให้ยืม พระเจ้าไม่ปรารถนาให้คุณเป็นหาง พระองค์ปรารถนาให้คุณเป็นหัว

พระเจ้าปรารถนาที่จะอวยพระพรประชากรของพระองค์เหนือกว่าชนชาติใดในโลก และปรารถนาให้คนของพระองค์เป็นอิสระจากพันธนาการด้านการเงิน  แต่มีคนมากมายไม่มีเสรีภาพด้านการเงิน – พวกเขาถูกพันธนาการด้วยหนี้สิน  และมารต้องการกักขังและพันธนาการพวกเขาไว้ และมันไม่สนใจด้วยว่า พวกเขาเป็นหนี้แบบไหน

คุณกำลังถูกพันธนาการด้วยหนี้สินหรือเปล่าครับ?

พระเจ้าต้องการให้คุณหลุดออกมาจากพันธนาการนั้นเพื่อจะมีเสรีภาพในการรับใช้  ทุกวันนี้เรามีพันธกิจคริสเตียน มีบทเรียนมากมายจากพระคัมภีร์ที่ช่วยแนะนำให้เราหลุดจากพันธนาการด้านการเงิน  ถ้าคุณกำลังถูกปัญหาหนี้สินรุมเร้า ลองอธิษฐานและขอคำแนะนำจากพวกเขาดูสิครับ

พระเยซูตรัสว่า “เหตุฉะนั้นถ้าพระบุตรทรงกระทำให้ท่านทั้งหลายเป็นไท ท่านก็เป็นไทจริงๆ” (ยอห์น 8:36)

 

โดย Pastor Adrian Rogers’ daily devotional

อนุญาตโดย Love worth finding Ministries : www.lwf.org

(Cr.ภาพ newsday.com)