ไม่หวั่น ไม่ถอย ไม่เสียใจ

วิลเลียม บอร์เดน

เราต้องกระทำพระราชกิจของพระองค์ผู้ทรงใช้เรามาเมื่อยังวันอยู่  เมื่อถึงกลางคืนไม่มีผู้ใดทำงานได้ (ยอห์น 9:4)

วิลเลียม ไวท์ทิ่ง บอร์เดน ทายาทผลิตภัณฑ์บริษัทนมโคที่ใหญ่โต ได้รับของขวัญจากพ่อแม่เป็นค่าเดินทางไปรอบโลก บอร์เดน เป็นคริสเตียน จึงเดินทางไปทั่วเอเซีย ตะวันออกกลาง และยุโรป และท่านเกิดภาระใจอย่างแรงกล้าให้กับคนที่หลงหาย ในที่สุดก็เขียนจดหมายกลับมาที่บ้าน บอกพ่อแม่ว่าจะมอบชีวิตที่เหลือทั้งหมดให้กับการงานของพระเจ้าเพื่อโลกใบนี้  หลังจากตัดสินใจ  วิลเลียม บอร์เดนเขียนคำๆหนึ่งไว้ในพระคัมภีร์ว่า “ไม่หวั่น”

หลังจากจบจากมาหวิทยาลัยเยลในปี 1909  บอร์เดนบอกปัดข้อเสนอตำแหน่งงานรายได้งามไปทั้งหมด ตั้งใจแน่วแน่ที่จะทำตามการทรงเรียกของพระเจ้าที่มีในชีวิตของท่าน จึงเขียนอีกคำหนึ่งลงไปในพระคัมภีร์  “ไม่ถอย”

เมื่อจบจากมหาวิทยาลัยพระคริสตธรรมพรินส์ตัน  ท่านเดินทางไปอียิปต์เพื่อศึกษาภาษาอราบิค และในช่วงเวลานั้น ท่านเขียนอีกคำเพิ่มเข้าไปว่า “ไม่เสียใจ”

ถ้อยคำทั้งหมดของท่านคือ :  ไม่หวั่น  ไม่ถอย  ไม่เสียใจ

บางคนอาจคิดว่า “โอ้ มันน่าเสียดายแทน”  แต่ไม่มีชีวิตใดน่าเสียดายถ้าได้ลงทุนในการนำคนมาหาพระเยซู ไม่มีชีวิตใดสูญเปล่าที่ดำเนินไปเพื่อพระสิริของพระเจ้า แต่ชีวิตที่สูญเปล่าและน่าเสียดายคือชีวิตที่ดำเนินไปเพื่อสนองความต้องการของตนเองเท่านั้น

ในตอนจบ พระเจ้าจะมองที่แรงจูงใจของคุณ ไม่ใช่ตัดสินจากปริมาณแต่จากคุณภาพ ในแง่ของแรงจูงใจ ทำไมคุณถึงทำในสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่? ถ้าคุณสัตย์ซื่อและรับใช้พระเจ้าด้วยทั้งหมดที่พระองค์ประทาน คุณก็จะได้บำเหน็จจากความซื่อสัตย์

แต่ถ้าคุณไม่ซื่อสัตย์ หรือทำสิ่งต่างๆด้วยแรงจูงใจที่ไม่ถูกต้อง คุณก็จะไม่ได้บำเหน็จ อย่างที่ อลัน เรดพาธ เคยกล่าวไว้  “วิญญาณคุณอาจจะรอดปลอดภัย แต่ชีวิตคุณอาจจะสูญเปล่า”

แค่ได้ไปสวรรค์ไม่น่าจะเพียงพอ เราต้องปรารถนาที่จะไปสวรรค์ด้วยชีวิตที่ดำเนินไปเพื่อถวายพระสิริแด่พระเจ้า

 

โดย: Pastor Greg Laurie

อนุญาตโดย  Harvest Ministries with Greg Laurie

PO Box 4000,Riverside,CA92514

(Cr. ภาพ reachournation.blogspot.com)