ชนะเพราะความเป็นหนึ่ง

ทีมแข่งเรือยาว

“ที่ไหนมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ที่นั่นมีชัยชนะอยู่เสมอ!”

(Where there  is unity,  there is always victory.)   -Publilius Syrus-

 

ทีมฟุตบอลนอกสายตาอาจกลายมาเป็นแชมป์ได้   หากว่าพวกเขาเล่นด้วยกันได้ดีอย่างเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

ในขณะที่ทีมรวมดาราที่แต่ละคนต่างมีความเป็นตัวของตัวเองสูง แต่ไม่อาจหล่อหลอมจนกลายเป็นทีมได้ พวกเขาอาจไปไม่ถึงดวงดาว !

วงดนตรีหรือคณะนักร้องประสานเสียงก็เช่นกัน หากว่าสมาชิกในวงหรือในคณะสามารถฝึกซ้อมเล่นหรือร้องกันอย่างประสานกลมกลืนเป็นหนึ่งเดียวกัน พวกเขาก็อาจจะสร้างผลงานชั้นเยี่ยมออกมาได้อย่างงดงาม ตรงข้ามกับวงหรือคณะนักร้องที่แม้แต่ละคนจะโดดเด่น แต่หากว่าทุกคนต่างมุ่งเน้นแค่ตนเอง ผลก็คือ วงหรือคณะอาจแตกสลายไปในที่สุด!

ทีมงานก็เช่นกัน …

หากทุกคนทำงานเข้ากันเป็นทีมได้ โดยประสานใจ ประสานความคิด ประสานมือ และประสานพลัง เพื่อทำให้บรรลุเป้าหมายหรือวิสัยทัศน์ (นิมิต) ขององค์กร พวกเขาก็จะประสบความสำเร็จมากกว่า กลุ่มคนที่มีฝีมือเป็นเลิศ แต่ทำงานเป็นทีมร่วมกันไม่ได้!

Mattie Stepanek กล่าวไว้ว่า…

Unity is strength..   When there is teamwork and collaboration,  wonderful things can be achieved.”

(ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน คือ ความเข้มแข็ง เมื่อมีการทำงานร่วมกันแบบเป็นทีม และมีกระบวนการของการปฏิบัติงานร่วมกัน ที่เป็นรูปธรรมเพื่อบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ ก็สามารถก่อเกิดผลลัพธ์ที่แสนเยี่ยมยอดขึ้นมาได้)

และนั่นก็คือ ชัยชนะของการทำงาน!

ดังนั้น หากวันนี้ คุณปรารถนาที่จะประสบความสำเร็จในชีวิต (ไม่ว่าจะในด้านใด) ขอให้คุณรู้จักการอยู่ด้วยกันและทำงานร่วมกันเป็นทีมได้อย่างเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน แล้วคุณจะได้ลิ้มรสชาติแห่งชัยชนะในวันหนึ่งข้างหน้า!

…อาเมนไหมครับ?

 

-ธงชัย ประดับชนานุรัตน์-

twitter.com/thongchaibsc, facebook.com/thongchaibsc, twitter.com/lifeanswer, facebook.com/lifeanswer

(Cr.ภาพ dailynews.co.th)