จงใส่ใจลงไป

ทูตสวรรค์ช่วยเปโตร

จงอธิษฐานอย่างสม่ำเสมอ (1เธสะโลนิกา 5:17)

คำอธิษฐานที่มีชัยคือคำอธิษฐานด้วยใจร้อนรน – คำอธิษฐานที่สม่ำเสมอ และด้วยความปรารถนาแรงกล้า

หนังสือกิจการบทที่ 12 เปิดตัวด้วยเหตุโศกนาฏกรรมในชีวิตของคริสตจักรยุคแรก :  กษัตริย์เฮโรดสั่งประหารยากอบ และจับเปโตรเข้าคุก เมื่อเราอ่านถึงถ้อยคำว่า “เพราะฉะนั้นเปโตรจึงถูกจำไว้ในคุก  แต่ว่าคริสตจักรได้อธิษฐานพระเจ้าเพื่อเปโตร ด้วยใจร้อนรน” (ข้อ 5)

คิดถึงสิ่งที่พวกเขาเผชิญ ยากอบอัครสาวกผู้เป็นที่รัก  อยู่ด้วยกันเสมอกับยอห์น ได้จากไปสู่สวรรค์ คงเป็นความตระหนกเกินรับไหว พวกเขาคร่ำครวญถึงการสูญเสียผู้รับใช้ที่ยิ่งใหญ่ขององค์พระผู้เป็นเจ้าไป

ต่อมาเฮโรดก็จับเปโตร คืนก่อนการไต่สวนและมีแนวโน้มว่าจะถูกสั่งประหารชีวิตด้วย พวกเขาจึงอธิษฐาน  แต่คำอธิษฐานของพวกเขาไม่ได้เป็นไปอย่างง่วงเหงาหาวนอน  “ข้าแต่พระเจ้า โปรดช่วยเปโตรด้วย … เอ มีใครทำอาหารเย็นหรือยัง?” แต่เป็นการอธิษฐานในแบบที่ “โอ้ ข้าแต่พระเจ้าโปรดช่วยเปโตร โอ พระเจ้าโปรดช่วยท่านด้วยเถิด”

ที่จริงคำที่ใช้ในพระคำด้านบน “สม่ำเสมอ” แปลได้อีกอย่างว่า “เอาจริงเอาจัง” หรือ “ยื่นออกไปจนสุดกำลัง” ให้ความรู้สึกถึงการเหยียดจิตวิญญาณออกไปสุดแรงเพื่อให้ได้ตามปรารถนา เป็นการอธิษฐานอย่างคร่ำครวญและหนักแน่น

เป็นคำเดียวกับภาษากรีกที่ใช้ในลูกา  22:44 ที่พูดถึงคำอธิษฐานของพระเยซูในสวนเกธเสมาเน  “เมื่อพระองค์ทรงเป็นทุกข์มากนัก  พระองค์ยิ่งปลงพระทัยอธิษฐาน”

บ่อยครั้งคำอธิษฐานของเราก็เลื่อนลอย สบายๆ ส่วนใหญ่คำอธิษฐานของเราขาดพลัง เพราะไม่มีใจในนั้น แต่คำอธิษฐานที่จะมีชัยไปกับองค์พระผู้เป็นเจ้า คือคำอธิษฐานที่ใส่ลงไปทั้งจิตวิญญาณของเรา เหยียดออกไปหาพระองค์สุดแรง จริงจังและคร่ำครวญ ยืนยันถึงความปรารถนาแรงกล้าของเรา เราต้องนำคำทูลขอมาเฝ้าทูลต่อพระองค์อย่างสม่ำเสมอ

ถ้าเราใส่ใจลงไปในคำอธิษฐานน้อย เราก็ไม่อาจคาดหวังให้พระองค์ใส่พระทัยลงไปมากพอที่จะตอบเราครับ

 

โดย: Pastor Greg Laurie

อนุญาตโดย  Harvest Ministries with Greg Laurie

PO Box 4000,Riverside,CA92514

(Cr. ภาพ en.wikipedia.org)