จะแบ่งปันข่าวประเสริฐในยุคหลังคริสเตียนใหม่ได้อย่างไร

สะพานสู่มิตรภาพ

จงทำสิ่งสารพัดโดยปราศจากการบ่นและการทุ่มเถียงกัน  เพื่อท่านทั้งหลายจะไม่ถูกติเตียน  และไม่มีความผิด  เป็น  บุตรที่ปราศจากตำหนิของพระเจ้า  ในท่ามกลาง พงศ์พันธุ์ที่คดโกงและวิปลาส  ท่านปรากฏในหมู่พวกเขาดุจดวงสว่างต่างๆ  ในโลก จงยึดมั่นในพระวาทะแห่งชีวิต  เพื่อข้าพเจ้าจะมีที่อวดในวันของพระคริสต์ว่า  ข้าพเจ้าไม่ได้วิ่งเปล่าๆ  และไม่ได้ทำงานโดยเปล่าประโยชน์  (ฟีลิปปี 2:14-16)

เมื่อมองไปที่โลกรอบตัว ดูว่ามีสิ่งใดเกิดขึ้นกับคริสตจักรบ้าง ชัดเจนว่าอเมริกาเหนือกำลังเคลื่อนอย่างช้าๆเข้าสู่ยุคที่เรียกกันว่า “ยุคหลังคริสเตียนใหม่”  มีการทำนายเรื่องนี้ไว้ห้าสิบปีที่แล้ว และกำลังจะเป็นจริง เพราะแนวคิดแบบคริสเตียนกำลังเสื่อมถอยไปจากสังคมของยุคนี้

มากกว่านั้น ในชุมชน ในองค์กรสาธารณะต่างๆ ความคิดแบบคริสเตียนถูกนำเสนอน้อยลงไปเรื่อยๆ รวมถึงความเชื่อในบางคริสตจักรก็ถูกบั่นทอนลงไป เรื่องที่เคยเป็นประเด็นถกถียงก็เบาลง เช่น อยู่กันก่อนแต่ง  ทำแท้ง  เพศที่สาม ฯลฯ ทางของพระคริสต์สู่สวรรค์ก็เบาบางลงมากเช่นกัน

สิ่งเหล่านี้กำลังเกิดขึ้น ดังนั้นในฐานะคริสตจักร เราอาจส่ายหัวไม่เห็นด้วยและหันหลังจากไป หรือเราควรหาทางเข้าไปสร้างสัมพันธ์กับยุคหลังคริสเตียนใหม่นี้ด้วยข่าวประเสริฐ  แต่การทำเช่นนั้นแปลว่าต้องออกจากพื้นที่สะดวกสบาย ลงทุนเวลาและกำลังไปในการสร้างสะพานแห่งมิตรภาพกับผู้คนที่ยังไม่รู้จักพระคริสต์

บำเหน็จนั้นคุ้มค่า แต่เราต้องลงมือทำงานก่อน ใช้เวลากับคนที่ไม่ใช่คริสเตียนรอบตัวคุณ ผูกมิตร ดำเนินชีวิตที่สำแดงพระคริสต์ และให้พระกิตติคุณแพร่ออกไปจากตัวคุณ !

แบ่งปันพระคริสต์ในยุคหลังคริสเตียนใหม่นี้ สร้างสะพานแห่งความรักพระคริสต์สู่ความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนตลอดไป

 

อนุญาตโดย Pastor Jack Graham

Jack Graham Power Point Ministry : www.jackgraham.org

(Cr.ภาพ nuisri)