ภาระของเราก็เบา

แบกภาระหนัก

บรรดาผู้ทำงานเหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนัก จงมาหาเรา และเราจะให้ท่านทั้งหลาย หายเหนื่อยเป็นสุข… ด้วยว่าแอกของเราก็พอเหมาะ และภาระของเราก็เบา” (มัทธิว  11:28, 30)

บ่อยครั้งผมได้ยินคนบ่นว่าเป็นคริสเตียนนี่ยากจัง!

ไปเอาความคิดนี้มาจากไหนครับ? แสดงว่าคุณยังไม่ค่อยเข้าใจพระวจนะพระเจ้า เป็นคริสเตียนไม่ยากเลยครับ

ฟังนะครับ พระคัมภีร์กล่าวว่า  “…หนทางของคนที่ไม่ซื่อเป็นความย่อยยับของเขา” (สุภาษิต 13:15) แต่สำหรับคริสเตียนไม่เป็นเช่นนั้น ผมเองมีความสุขกับการได้รับใช้องค์พระเยซูคริสต์

คุณอาจกล่าวว่า “ไม่มีความทุกข์เลยหรือ?”

ในโลกนี้มีความทุกข์อยู่แล้ว ไม่ว่าคุณจะได้รับความรอดหรือเป็นผู้หลงหาย คุณไม่มีวันหนีจากความทุกข์ ความยากลำบาก และความโศกเศร้าพ้น แต่ผมจะบอกคุณว่า มีความชื่นชมยินดีในองค์พระเยซูคริสต์ และพระองค์ผู้เดียวที่ทำให้ความทุกข์ลำบากในชีวิตของเราคุ้มค่าที่สุด

วันนี้ถ้าคุณยังดิ้นรนและมีความเครียดในการ “ดำเนินชีวิตคริสเตียน” แปลว่ามีบางอย่างไม่ถูกต้องในคุณ พระเยซูตรัสว่า “จะให้ท่านทั้งหลายหายเหนื่อยเป็นสุข”

มาหาพระองค์เถอะครับ มาด้วยความถ่อมใจและนำภาระหนักมาไว้ที่พระองค์

 

โดย Pastor Adrian Rogers’ daily devotional

อนุญาตโดย Love worth finding Ministries: www.lwf.org

(Cr.ภาพ pastorchristjordan.com)