อย่าตอบแทนความชั่วด้วยการทำชั่วที่มากกว่า!

ตอบแทนความชั่วด้วยความดี

“อย่าทำชั่วตอบแทนชั่วแก่ใครเลยแต่จงมุ่งทำสิ่งที่ใครๆ ก็เห็นว่าดี”

(Repay no one evil for evil,but give thought to do what is honorable in the sight of all.)                    (Romans 12:17)

คนอื่นอาจทำชั่วทำเลวต่อคุณ แต่คุณไม่จำเป็นต้องฉุดตัวคุณเองให้ลงต่ำด้วยการทำเช่นเดียวกับที่เขาทำกับคุณ

เขาทำผิดทำบาป ไม่ว่าจะต่อผู้ใดหรือต่อคุณ เขาต้องรับผลจากการกระทำอันนั้น แต่หากคุณกระทำต่อเขาในทำนองเดียวกัน คุณจะดีกว่าเขาตรงไหน?

การทำเลวของเขาต่อคุณไม่ได้ให้ความชอบธรรมแก่คุณที่จะทำเลวเช่นกันต่อเขา ถ้าคุณทำเลวเช่นนั้น คุณจะหลีกพ้นจากผลกรรมที่ตามมาอย่างไร?

ดังนั้น ขอให้คุณหนักแน่นในยามที่ถูกยั่วยุให้ทำชั่ว ขอให้คุณเตือนสติตัวของคุณว่า การกระทำชั่วตอบแทนชั่ว จะนำแต่ผลอันเลวร้ายกว่าเดิมกลับคืนมาเสมอ

ขอให้คุณจงบอกกับตัวเองอยู่ตลอดเวลาว่า…

“จงอ่อนโยนไว้

                        อย่าให้โลกนี้ทำให้คุณแข็งกระด้าง

  จงอ่อนหวานไว้

                        อย่าให้ความขมขื่นขโมยความหวานชื่นของคุณไป

  จงอ่อนสุภาพไว้

                        อย่าให้ความเจ็บปวดทำให้คุณเกลียดชัง และหยาบคาย!”

จงจำไว้ว่า …

            “คุณไม่มีทางดูดีจากการพยายามทำให้คนอื่นดูแย่!”

            (You never look good trying to make someone else look bad.)

ดังนั้น ขอให้คุณจะไม่ทำสิ่งเลวร้าย โดยการตอบแทนความชั่ว ด้วยความชั่วที่มากกว่าเป็นอันขาด แต่จงกระทำในสิ่งที่เมื่อคนทั้งหลายได้เห็นแล้ว พวกเขาจะชื่นชมและยกย่องคุณจะดีกว่า!

ใช่ครับ!

เราอาจควบคุมสิ่งที่คนอื่นกระทำต่อเราไม่ได้  แต่เราคงสามารถควบคุมสิ่งที่เราจะกระทำตอบโต้ผู้อื่นได้เป็นแน่..

จริงไหมครับ?

 

-ธงชัย ประดับชนานุรัตน์-

twitter.com/thongchaibsc, facebook.com/thongchaibsc, twitter.com/lifeanswer, facebook.com/lifeanswer

(Cr.ภาพ Christart.com)