ข้าพเจ้าเชื่อพระเจ้า

พระเยซู กัปตันเรือ

ดูก่อน  ท่านทั้งหลาย เพราะฉะนั้นจงทำใจดีๆไว้  เพราะข้าพเจ้าเชื่อพระเจ้าว่า การณ์จะเป็นไปเหมือนอย่างที่พระองค์ได้ทรงกล่าวแก่ข้าพเจ้านั้น (กิจการ 27:25)

เมื่อพายุโถมใส่  เรือก็เหมือนถูกโยนไปมาบนผืนน้ำที่บ้าคลั่ง  ราวกับว่าจะไม่มีใครรอดได้ อ เปาโล ให้กำลังใจทุกคนบนเรือว่า “ดูก่อน  ท่านทั้งหลาย เพราะฉะนั้นจงทำใจดีๆไว้  เพราะข้าพเจ้าเชื่อพระเจ้าว่า การณ์จะเป็นไปเหมือนอย่างที่พระองค์ได้ทรงกล่าวแก่ข้าพเจ้านั้น (กิจการ 27:25)

ผมชอบถ้อยคำนี้มาก เพราะไม่ใช่ถ้อยคำของผู้ที่ปฏิเสธหรือพูดเกินความจริง ที่จริงท่านกล่าวถ้อยคำเหล่านี้เมื่อพวกเขากำลังตกอยู่ในท่ามกลางพายุรุนแรงที่สุด ไม่มีความหวังใดๆเหลือ แต่ยังมีความหวังที่พระเจ้ามอบให้เปาโลไว้ เป็นพระสัญญาว่าพวกเขาจะได้รับการช่วยเหลือ แม้ยังไม่มีสัญญาณใดที่บ่งว่าความช่วยเหลือกำลังจะมา

นี่คือความเชื่อ เป็นความเชื่อที่เราสามารถพูดได้ในขณะที่ทุกอย่างรอบตัวไม่ได้เป็นใจ “พระเจ้าทรงควบคุมอยู่ ฉันรู้ว่าพระองค์จะพาฉันผ่านพ้นไปได้ และรู้ด้วยว่าพระองค์ทรงสัตย์ซื่อ” อ เปาโลมั่นใจ ท่านรู้ดีว่าพระเจ้าทรงเป็นจอมเจ้านายเหนือสถานการณ์ และเป็นกัปตันของเรือที่กำลังเผชิญพายุ ท่านรู้ดีว่าพระเจ้าทรงควบคุมอยู่

บางครั้งพระเยซูสั่งให้พวกสาวกเอาเรือออกไปที่น้ำลึกเพื่อจับปลา หลังจากที่พวกเขาออกจับมาหลายชั่วโมงก่อนหน้าและไม่ได้อะไร เปโตรกล่าวว่า “พระอาจารย์เจ้าข้า  ข้าพระองค์ทั้งหลายทอดอวนคืนยังรุ่งไม่ได้อะไรเลย  แต่ข้าพระองค์จะหย่อนอวนลงตามพระดำรัสของพระองค์” (ลูกา 5:5) คำที่เปโตรใช้ พระอาจารย์ เป็นศัพท์เฉพาะทางการเดินเรือ หมายถึงกัปตันผู้ควบคุมเรือ  พระคัมภีร์ยังบันทึกว่า – ล้อมปลาไว้เป็นอันมากจนอวนกำลังจะปริ

คำถามคือ – คุณจะยินยอมให้พระองค์เป็นกัปตันเรือชีวิตของคุณหรือไม่?

คุณสามารถพูดได้อย่างที่ อ เปาโลพูด “ข้าพเจ้าเชื่อพระเจ้า” ได้หรือไม่?

 

โดย: Pastor Greg Laurie

อนุญาตโดย  Harvest Ministries with Greg Laurie

PO Box 4000,Riverside,CA92514

(Cr. ภาพ m.ebay.ie.)