ทำอย่างไรไม่ให้อดีตมาดึงคุณกลับไป

เผาเรือแห่งอดีต

ดูก่อนพี่น้องทั้งหลาย  ข้าพเจ้าไม่ถือว่าข้าพเจ้าได้ฉวยไว้ได้แล้ว แต่ข้าพเจ้าทำอย่างหนึ่ง คือลืมสิ่งที่ผ่านพ้นมาแล้วเสีย และโน้มตัวออกไปหาสิ่งที่อยู่ข้างหน้า  ข้าพเจ้ากำลังบากบั่นมุ่งไปสู่หลักชัย  เพื่อจะได้รับรางวัล ซึ่งในพระเยซูคริสต์พระเจ้าได้ทรงเรียกจากเบื้องบน ให้เราไปรับ (ฟีลิปปี 3:13-14)

เมื่อนักสำรวจผู้มีชื่อเสียงโด่งดัง เฮอร์นัน คอร์เทส นำกองเรือสเปนขึ้นฝั่งที่เม็กซิโกช่วงต้น ค.ศ. 1500  ท่านต้องเผชิญกับการท้าทายที่ยิ่งใหญ่ หลังจากความตื่นเต้นที่ได้รับจากการผจญภัยเริ่มคลายลง พวกลูกเรือต่างก็เริ่มบ่น และอยากกลับบ้าน

คืนหนึ่งคอร์เทสจึงสั่งเผาเรือทั้งหมด เพลิงไฟลุกโชตช่วงขึ้นไปบนท้องฟ้า ลูกเรือต่างก็ตระหนักถึงความจริงว่าไม่มีทางได้กลับไปแล้ว พวกเขาถูกกันเอาไว้เพื่อภารกิจพิเศษโดยคำสั่งของผู้บังคับบัญชา

เมื่อเรามอบชีวิตให้พระคริสต์ การทรงเรียกและพระบัญชาก็เป็นเหมือนกัน เราเผาสะพานที่อยู่เบื้องหลัง ทิ้งอดีตไว้ในอดีต และอุทิศตนเต็มที่เพื่อรับใช้พระเยซูคริสต์ในทุกพื้นที่ของชีวิต เราไม่ได้อยู่เพื่อเป้าหมายของโลกนี้ เราอยู่เพื่อเป้าหมายของสวรรค์

บางที อาจเป็นวันนี้ที่คุณต้องเผาเรือชีวิตในอดีตทิ้งไป เพื่อคุณจะหมดโอกาสโดยสารกลับ หรือคอยดึงไม่ให้คุณมอบถวายใจกาย “ทั้งสิ้น” ให้กับพระเยซู  เมื่อเป็นเช่นนี้จงตัดสินใจปล่อยอดีตให้เป็นอดีต นำปัจจุบันมาวางไว้บนพระหัตถ์พระเจ้า มอบอนาคต และหัวใจทั้งสิ้นให้กับการรับใช้องค์พระเยซูคริสต์

ทุ่มทั้งใจให้พระคริสต์ ปล่อยอดีตให้เป็นอดีต และมีชีวิตทุกวันเพื่อพระสิริของพระเจ้า!

 

อนุญาตโดย Pastor Jack Graham

Jack Graham Power Point : www.jackgraham.org

(Cr. ภาพ pastorsponderings.org)