พระคัมภีร์ยังเกี่ยวข้องกับปัจจุบันหรือ?

ของขวัญจากพระเจ้า

ข้าแต่พระเจ้า  พระวจนะของพระองค์  ปักแน่นอยู่ในสวรรค์เป็นนิตย์  (สดุดี 119:89)

วันหนึ่งผมขับรถไปตามถนน  ไปจอดต่อท้ายรถคันหน้าที่มีสติ๊กเกอร์แบบคริสเตียนติดอยู่ มีถ้อยคำเขียนว่า “พระเจ้าตรัส… ผมเชื่อ…จบข่าว”  ครับ ด้วยความเคารพเจ้าของรถคันนั้น ผมอยากเปลี่ยนสโลแกนของเขาสักหน่อยเป็น  “พระเจ้าตรัส … จบข่าว”

เราจะพบว่าความจริงแห่งพระวจนะของพระเจ้า ไม่ว่าเรื่องใดก็ตาม ไม่ได้ขึ้นอยู่กับความเชื่อที่มีต่อพระวจนะนั้น ความจริงก็คือความจริงไม่ว่าเราจะรู้สึกอย่างไร… แค่นั้นครับ …

แปลว่าพระวจนะในพระคัมภีร์ที่เราอ่านพร้อมกับกาแฟตอนเช้า เป็นความจริงและเป็นชีวิตที่กระตุ้นเรา แม้บางครั้งจะอ่านเจอรายชื่อยาวเหยียดบางตอนในพระคัมภีร์เดิมก็ตาม

สิ่งนี้มีความหมายต่อเราอย่างไร? แปลว่าพระคัมภีร์ทั้งเล่ม – ทุกบท ทุกตอน  ทุกประโยค และทุกคำ  – เป็นสิ่งที่เราต้องใส่ใจให้เป็นแรงปลุกและกระตุ้นเรา อาจมีบางประโยคที่โดดเด่นสัมผัสใจเรามากกว่าประโยคอื่น  แต่พระคัมภีร์ทุกตอนได้รับการดลใจจากพระเจ้าเท่าเทียมกัน

พระวจนะของพระเจ้าปักแน่นเป็นนิตย์อยู่ในสวรรค์ และเกี่ยวข้องกับชีวิตเราในวันนี้พอๆกับที่เคยเกี่ยวข้องกับผู้คนในอดีตโดยกับเฉพาะผู้เขียนเอง อย่าละเลยพระวจนะของพระเจ้า ขุดค้นลงไปทุกวัน ดื่มด่ำกับคำสอนที่อัศจรรย์เหล่านั้น เพราะนี่คือของขวัญที่พระเจ้ามอบให้คุณ … อย่าลืมเปิดดูนะครับ

พระวจนะทั้งหมดของพระเจ้ายังเกี่ยวข้องกับเราในวันนี้ เหมือนกับที่เคยเกี่ยวข้องกับผู้คนในอดีตตั้งแต่ผู้เขียนที่ถ่ายทอดออกมา จงเปิดดูทุกวัน และให้พระเจ้าเป็นผู้นำชีวิตคุณนะครับ!

 

อนุญาตโดย Pastor Jack Graham

Jack Graham Power Point : www.jackgraham.org

(Cr. ภาพ picsquare.com)