เงินเติมเต็มได้จริงหรือ?

โดดเดี่ยวกับความสำเร็จ

จริงอยู่  เราได้รับประโยชน์มากมายจากทางของพระเจ้า  พร้อมทั้งความสุขใจ (1ทิโมธี 6:6)

ดร. แวนส์ แฮฟเนอร์ เคยกล่าวไว้ว่า  “ผมมักจะทึ่งและประหลาดใจกับวิธีที่เราตีค่าความเป็นคริสเตียนเท่ากับความสำเร็จ  ชื่อเสียงเท่ากับความมั่งคั่ง  เราอาจไม่ยอมรับ แต่เรากำลังใช้มาตรวัดเดียวกับที่โลกนี้ใช้มาแต่โบราณ  เว้นแต่เราเปลี่ยนไปใช้ศัพท์ทางศาสนาแทน  ดูเหมือนประโยชน์ที่ได้รับคือทางของพระเจ้าที่เราได้มา  แต่ตามสูตรของ อ เปาโล:

“ทางของพระเจ้าบวกความสุขใจเท่ากับความมั่งคั่ง” 

บ่อยครั้งเราพูดกันว่าเงินไม่อาจเติมเต็มได้  มันขึ้นอยู่กับว่าเราพยายามเติมอะไรให้เต็ม ปัญหาไม่ใช่ว่าเงินเติมให้ไม่เต็ม แต่อันตรายที่ใหญ่กว่าคือมันเติมเต็มได้  “แต่เพียงชั่วขณะ”  ถ้าคุณมีเงินและพอใจกับสิ่งของๆโลกนี้  คุณก็เข้าสู่เขตอันตรายฝ่ายวิญญาณแล้วครับ

ลองฟังคำของ อ เปาโล ผู้ที่ได้ชื่อว่ามีดีกรีสูง หาชาวยิวคนใดเทียบได้ แต่ท่านเขียนไว้ในฟีลิปปี 3:7-8

“แต่ว่าสิ่งใดที่เคยเป็นคุณประโยชน์แก่ข้าพเจ้า  ข้าพเจ้าถือว่าสิ่งนั้นไร้ประโยชน์แล้ว เพื่อเห็นแก่พระคริสต์ ที่จริงข้าพเจ้าถือว่าสิ่งสารพัดไร้ประโยชน์ เพราะเห็นแก่ความประเสริฐแห่งความรู้ถึงพระเยซูคริสต์ องค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า เพราะเหตุพระองค์ ข้าพเจ้าจึงได้ยอมสละสิ่งสารพัด  และถือว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นเหมือนหยากเยื่อเพื่อข้าพเจ้าจะได้พระคริสต์”

 

โดย Pastor Adrian Rogers’ daily devotional

Love worth finding Ministries : www.lwf.org

(Cr. ภาพ photography.net)