ความละโมบของมนุษย์

ความโลภ

“พิภพ โลกได้จัดเตรียมทุกสิ่งไว้เพียงพอ เพื่อสนองตอบอย่างน่าพอใจต่อทุก ๆ ความจำเป็นของมนุษย์ แต่ไม่ใช่ต่อทุก ๆ ความละโมบของมนุษย์”  -มหาตมะ คานธี-

(Earth provides enough to satisfy every man’s needs, but not every man’s greed.)  -Mahatma Gandhi-

หากมนุษย์ไม่มีความละโมบ โลกนี้จะเป็นดุจสวรรค์ ที่มีทุกอย่างที่มนุษย์ต้องการไว้สนองอย่างเหลือล้น

ตาม ธรรมชาติที่พระเจ้าทรงออกแบบไว้ พระองค์ได้ทรงวางระบบนิเวศที่จะเกื้อกูล และเกื้อหนุนให้ทุกชีวิตในโลกนี้อยู่กันได้อย่างกลมกลืน และสมดุลตลอดไปชั่วกาลนาน แต่เพราะความละโมบโลภมาก ทำให้มนุษย์เสพและบริโภคทรัพยากรตามธรรมชาติกันอย่างตะกละตะกราม จนทำลายระบบนิเวศ หรือห่วงโซ่อาหาร รวมทั้ง บรรยากาศของโลก เป็นเหตุให้โลกร้อนผิดปกติและก่อเกิดความปั่นป่วน จนโลกเป็นเหมือนคนป่วยที่ยากจะรักษาให้หายในทุกวันนี้

เพราะความละโมบ โลภมากโดยแท้จริง ทำให้มนุษย์ขัดแย้งต่อสู้ทำลายทุกอย่างและทุกคนที่ขวางหน้า จนถึงขั้นเข่นฆ่าทำลายล้างกันอย่างน่าเวทนา นอกจากนั้น ความมูมมามในการบริโภคของมนุษย์ยังก่อเกิดโรคร้ายที่ทำลายสุขภาพและชีวิตของ มนุษย์เอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากโรคอ้วน โรคหัวใจ และมะเร็งร้ายต่าง ๆ ใช่แล้ว มนุษย์และโลกนี้ กำลังได้รับผลกระทบจากความละโมบของตัวมนุษย์เอง!

บางคนมีมากเกินไป และบางคนมีไม่เพียงพอ

ความ โลภของมนุษย์เป็นเหตุให้ คนที่มีมากกลับต้องการมากยิ่งขึ้นไปอีก จึงมักกดขี่ข่มเหงแย่งชิงทรัพยากรจากคนอื่นด้วยวิธีการต่าง ๆ คนที่มีน้อย ก็ต้องดิ้นรน ต่อสู้เพื่อความอยู่รอด และบางครั้งก็ต้องลุกขึ้นมาทำลายล้างแย่งชิงทรัพยากรมาจากผู้ที่ครอบครอง มากกว่าสงครามจึงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้!

สำหรับคนที่ละโมบโลภ มากนั้น ต่อให้คุณยอมมอบทุกสิ่งให้เขาครอบครอง เขาก็ยังคงรู้สึกว่าไม่เพียงพอ เขายังจะมีความอยากที่จะได้มากขึ้น มากขึ้น และมากขึ้น อยู่ตลอดเวลา และหากว่าเขาได้อำนาจมาอยู่ในมือด้วยละก็ เมื่อนั้น เขาจะยิ่งลงมือกอบโกยยึดครองอย่างบ้าคลั่งมากกว่าเดิม

อำนาจจึงเป็นตัวเปิดเผยให้เราเห็นนิสัยแห่งความละโมบในบุคคลแต่ละคนได้อย่างชัดเจน

ดุจดังที่อดีตประธานาธิบดี อับราฮัม ลินคอล์น เคยกล่าวไว้ว่า…

“แทบทุกคนสามารถยืนหยัดรับมือความยากลำบากได้แต่ถ้าคุณต้องการทดสอบลักษณะนิสัยของคนใดคนหนึ่งก็จงมอบอำนาจให้แก่เขา!”

(Nearly all men can stand adversity, but it you want to test a man’s character, give him power.)  -Abraham Lincoln-

ดังนั้น หากเราต้องการจะระงับยับยั้งหรือยุติความละโมบโลภมากนี้ เราต้องนำคนจำนวนมากให้เข้ามาหาและรู้จักพระเจ้า ผู้ทรงจัดเตรียม จนพวกเขาเชื่อศรัทธาและวางใจในพระองค์ให้พระองค์ทรงนำชีวิตของเขา อันเป็นเหตุที่ทำให้พวกเขาสามารถลดความละโมบลงเพราะมั่นใจว่า พระเจ้าได้จัดเตรียมสิ่งที่ประเสริฐยิ่งกว่าสิ่งที่เขาอยากได้มากมายนักให้ แก่พวกเขาแล้ว

ดังคำของผู้เขียนพระธรรมฮีบรูที่ว่า…

“เพราะ​พระ‍เจ้า​ทรง​จัด‍เตรียม​สิ่ง​ที่​ประ‌เสริฐ​ยิ่ง‍กว่า‍นั้น​ไว้​สำหรับ​พวก‍เรา…” (ฮีบรู 11:40)

ใช่ครับ !

คน ที่รู้จักกับพระเจ้านั้นไม่จำเป็นต้องละโมบโลภมากอีกเลย เพราะเขารู้แล้วว่า พระเจ้าจะจัดเตรียมสิ่งจำเป็นให้แก่พวกเขา แบบดีกว่าที่พวกเขาคิดไม่ถึง ดัง​ที่​มี​เขียน​ไว้​ว่า

“สิ่ง ​ที่​ตา​ไม่​เห็น หู​ไม่‍ได้‍ยิน และ​สิ่ง​ที่​ใจ​มนุษย์​คิด​ไม่​ถึง คือ​สิ่ง​ที่​พระ‍เจ้า​ทรง​จัด‍เตรียม​ไว้​สำหรับ​คน​ทั้ง‍หลาย​ที่​รัก​ พระ‍องค์”  (1โครินธ์ 2:9)

วันนี้ … คุณเชื่อเช่นนี้ และพร้อมที่จะละวางความโลภโมโทสันของคุณลงหรือไม่?

ตอบที

 

-ธงชัย ประดับชนานุรัตน์-

twitter.com/thongchaibsc, facebook.com/thongchaibsc, twitter.com/lifeanswer, facebook.com/lifeanswer