สารจากศิษยาภิบาล

ผู้รับเชื่อ

5  มิถุนายน 2016

สวัสดีครับชาวคริสตจักรแห่งความสุข (Church of Joy, CJ ) และผู้มาเยี่ยม

ผมขอต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดี ในนามของคณะผู้อภิบาลครับ

ผมขอบคุณพระเจ้าที่วันอาทิตย์ที่แล้วมีผู้รับเชื่อ 1 ท่าน คือคุณหนู

 ผมมีข่าวประกาศดังนี้

  1. ในวันพฤหัสที่ 9 มิถุนายน เช้า เวลา 09 น. – 10.39 น. ณ หอธรรม โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน เรามีงาน “คริสตชนไทย รวมใจภักดี เทิดไท้องค์ราชัน” เพื่อนมัสการเฉลิมฉลองในหลวงครองราชย์ 70 ปี ขอพวกเราไปถวายความจงรักภักดีแด่พระองค์ เป็นวาระโอกาสพิเศษในชีวิต ผู้ใดไปได้ขอลงชื่อด่วนครับ เราต้องการพี่น้องจาก  CJ อย่างน้อย  40 คน ไปร่วมนะครับ

และตอนเย็น เราจะกลับมาศึกษาพระคัมภีร์ด้วยกันที่  CJ  แห่งนี้

18.00 – 19.00 น.               อาหารเย็น

19.00 – 19.30 น.               สามัคคีธรรม/อธิษฐาน

19.30 – 21.00 น.               ศึกษาพระคัมภีร์

  1. ทุกวันอาทิตย์ 8.00 – 9.00 น. –สามัคคีธรรม / อธิษฐานร่วมกัน (ชั้น 3)

9.00 – 10.00 น.-ศึกษาพระคัมภีร์(รวีวารศึกษา) (ชั้น 3 / 6)

10.15 – 12.15 น. –นมัสการพระเจ้า (ในระหว่างนมัสการมีชั้นดูแลเด็กเล็ก ๆ ให้ผู้ปกครอง) (ชั้น 6)

  1. ขออธิษฐานเผื่อค่าย CJ ปีนี้ วันที่ 29-31 ก.ค. ประธานคือ คุณฝา รองประธานคือ คุณ ตูน ที่ปรึกษาคือ คุณเล็ก
  2. คริสตจักรเรามีรายการ โทรทัศน์ 2 รายการ ที่คริสตจักรสนับสนุนมาอย่างยาวนาน คือ

1) “คำตอบชีวิต” ทุกวันอาทิตย์เว้นอาทิตย์เวลา 04.30 – 04.55 น. ช่อง 9 (MCOT โมเดิร์นไนท์)

2) “คริสตจักรในบ้าน” ทุกวันเสาร์ เวลา 04.00 -04.55 น. ช่อง NBT (ช่อง 11 เก่า)

ทั้ง 2 รายการไม่มีผู้ใดให้ทุนดำเนินการ แต่รัฐมอบให้คริสตจักรเราผลิตรายการมาตั้งแต่เริ่มต้น  บัดนี้ต้องชำระเงินให้ทีมผลิตแล้ว ในวงเงินประมาณ ปีละ 4-6 แสนบาท (รายการ 52 +26 = 78 ตอน ในราคาที่สุดแสนถูกเช่นนี้)  ผู้ใดมีจิตศรัทธาสนับสนุนให้ข่าวประเสริฐของพระเจ้าไปทั่วไทย  ขอถวายได้ที่   “มูลนิธิสงเคราะห์ชาวไทย” ธ.กรุงเทพฯ สาขานานาเหนือ เลขบัญชี 000-1-93816-9  (ใบเสร็จลดหย่อนภาษีได้)

และท้ายนี้ขอให้เรามาช่วยกันเสริมสร้างกันให้เจริญเติบโตขึ้นในทางของพระเจ้าด้วยกันนะครับ

ขอพระเจ้าอวยพรทุกท่าน

ด้วยรัก

(ธงชัย  ประดับชนานุรัตน์) ศิษยาภิบาล