วันนี้คุณอธิษฐานในเรื่องใด?

อธิษฐานเจาะจง

คราวนั้นกษัตริย์เฮโรดได้เหยียดพระหัตถ์ออกทำร้ายบางคนในคริสตจักร  ท่านได้ฆ่ายากอบพี่ชายของยอห์นด้วยดาบ  เมื่อท่านเห็นว่าการนั้นเป็นที่ชอบใจพวกยิว  ท่านก็จับเปโตรด้วย  นี่เป็นระหว่างเทศกาลขนมปังไร้เชื้อ  เมื่อจับเปโตรแล้ว  จึงให้จำคุก  ให้ทหารสี่หมู่ๆละสี่คนคุมไว้  ตั้งใจว่าเมื่อสิ้นเทศกาลปัสกาแล้ว  จะพาออกมาให้แก่คนทั้งหลาย  เพราะฉะนั้นเปโตรจึงถูกจำไว้ในคุก  แต่ว่าคริสตจักรได้อธิษฐานพระเจ้าเพื่อเปโตรด้วยใจร้อนรน….  ดูเถิด  มีทูตองค์หนึ่งขององค์พระผู้เป็นเจ้ามาปรากฏ  และมีแสงสว่างส่องเข้ามาในห้องจำ  ทูตองค์นั้นจึงกระตุ้นเปโตรที่สีข้างให้ตื่นขึ้นแล้วว่า  “ลุกขึ้นเร็วๆ”  โซ่นั้นก็หลุดตกจากมือของเปโตร  ทูตนั้นจึงสั่งเปโตรว่า  “จงคาดเอวและสวมรองเท้า”  เปโตรก็ทำตาม  ทูตจึงสั่งว่า  “จงสวมเสื้อและตามเรามาเถิด”…  เมื่อเปโตรคิดอย่างนั้นแล้ว  ก็มาถึงตึกของมารีย์  มารดาของยอห์นผู้มีชื่ออีกว่ามาระโก  ที่นั่นมีหลายคนได้ประชุมอธิษฐานกันอยู่ (กิจการ 12:1-5, 7-8, 12)

เปโตรถูกจำคุก และคริสตจักรกำลังอธิษฐานเพื่อท่าน  พวกเขาไม่มีตัวช่วยอื่น ไม่สามารถไปร้องเรียนผู้ปกครองบ้านเมืองให้ปล่อยท่าน ไม่มีอิทธิพลทางการเมือง ไม่มีเงินไปจ่ายใต้โต๊ะให้เฮโรด แต่พวกเขาอธิษฐานได้ โลกอาจหัวเราะเยาะ แต่พี่น้องครับ มารหัวเราะไม่ออกหรอกครับ

มีคำกล่าวที่น่าทึ่งที่พูดว่า “มารตัวสั่นเมื่อมันเห็นธรรมิกชนคุกเข่าลง”

พวกเขาอธิษฐานอย่างแน่วแน่กับพระเจ้า และพระเจ้าเป็นผู้ควบคุมจักรวาล  “แต่ว่าคริสตจักรได้อธิษฐานพระเจ้าเพื่อเปโตร ด้วยใจร้อนรน” (ข้อ 5) พวกเขาอธิษฐานเพื่อเปโตร ไม่เพียงแต่ร้อนรน แต่อย่างเจาะจง

เช้านี้คุณอธิษฐานด้วยเรื่องอะไรครับ?

คำอธิษฐานส่วนใหญ่จะเป็น “ข้าแต่พระเจ้า โปรดช่วยผู้หลงหาย” ซึ่งเลื่อนลอยมาก เราไม่มีทางรู้ว่าพระเจ้าตอบหรือไม่ ถ้าพระองค์ไม่ตอบเราก็ไม่ต้องรับรู้อะไร

หยุดอธิษฐานอย่างเลื่อนลอยนะครับ อธิษฐานอย่างเจาะจง

เมื่อพวกเขาอธิษฐานให้เปโตร และคำตอบมา พวกเขารู้ทันทีว่าพระเจ้าทรงตอบคำอธิษฐานพวกเขาแล้ว

 

โดย Pastor Adrian Rogers’ daily devotional

อนุญาตโดย Love worth finding Ministries : www.lwf.org

(Cr. ภาพ ignitechurch.com)