ถูกทดลองหรือ? ทูลขอพระเจ้าช่วย

บททดสอบ

และขออย่านำข้าพระองค์เข้าไปในการทดลอง  แต่ขอให้พ้นจาก ซึ่งชั่วร้าย  (มัทธิว 6:13)

มันน่าทึ่งที่เราสามารถประนามสิ่งผิดที่บางคนทำ แต่ถ้าเป็นสิ่งที่ตนเองทำเรากลับประนีประนอมหาเหตุผลมาอ้าง สิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับการทดลองก็คือ มันน่าลอง!

พระเยซูสอนให้เราอธิษฐานว่า “ขออย่านำข้าพระองค์เข้าไปในการทดลอง  แต่ขอให้พ้นจาก ซึ่งชั่วร้าย  (มัทธิว 6:13) ในคำอธิษฐานนี้เรากำลังทูลขอให้พระเจ้านำไม่ให้เราออกห่างไปจากน้ำพระทัยของพระองค์ และอย่าให้เราเข้าไปอยู่บนถนนแห่งการทดลอง เรากำลังพูดว่า “ข้าแต่พระเจ้า อย่าให้ลูกเผชิญการทดลองที่เกินกว่าจะต้านไหว”

แน่นอน พระองค์ไม่ปล่อยให้เป็นเช่นนั้น พระคัมภีร์กล่าวว่า “ไม่มีการทดลองใดๆเกิดขึ้นกับท่าน นอกเหนือจากการทดลองซึ่งเคยเกิดกับมนุษย์ทั้งหลาย พระเจ้าทรงสัตย์ธรรม พระองค์จะไม่ทรงให้ท่านต้องถูกทดลองเกินกว่าที่ท่านจะทนได้ และเมื่อท่านถูกทดลองนั้น พระองค์จะทรงโปรดให้ท่านมีทางที่จะหลีกเลี่ยงได้ด้วย เพื่อท่านจะมีกำลังทนได้ ” (1โครินธ์ 10:13)

แต่ก็มีบางครั้ง พื้นที่สีเทาๆผ่านเข้ามา เราก็สงสัยว่าคริสเตียนทำสิ่งแบบนี้ได้หรือเปล่า นี่คือบททดสอบเมื่อคุณต้องเผชิญสิ่งเหล่านี้ สิ่งแรกคือ อธิษฐานขอความสว่างของพระเจ้าทำให้เห็นกระจ่าง ถ้าคุณไม่อาจอธิษฐานในสิ่งที่คุณกำลังคิดจะทำคุณก็กำลังจะทำ ขอให้พูดว่า “ขอพระนามเป็นที่สักการะ” แล้วก็หยุดอย่าเดินหน้าทำ

สิ่งที่สอง ถามตัวคุณเอง “ถ้าคริสเตียนคนอื่นๆทำสิ่งนี้เหมือนกัน มันจะดูเป็นยังไง?” ดูผิดหรือไม่? เป็นเหมือนที่พระคัมภีร์พูดถึงการปรากฎตัวของมารหรือเปล่า?  ถ้าใช่ หยุดเถอะครับ

สิ่งที่สาม อธิษฐานขออย่าให้ตกลงไปในการทดลอง คุณไม่อาจดำเนินชีวิตโดยไม่เจอการทดลอง แต่คุณสามารถอธิษฐานว่า “ข้าแต่พระเจ้า อย่าปล่อยให้ลูกโง่เขลา หลุดเข้าไปในทางที่ทำให้หลงหายไปจากพระองค์”

คุณสามารถร้องขอให้พระเจ้าตั้งยามเฝ้าตา เฝ้าหู เฝ้าปาก เท้า และมือ และในทุกสิ่งที่คุณพูด ได้ยิน คิด และกระทำ

 

โดย: Pastor Greg Laurie

อนุญาตโดย  Harvest Ministries with Greg Laurie

PO Box 4000,Riverside,CA92514

(Cr.ภาพ nuisri)