การดำเนินชีวิตเป็นเรื่องน่าพิศวง

ชีวิตที่น่าพิศวง

เพราะความคิดของเราไม่เป็นความคิดของเจ้า ทั้งทางของเจ้าไม่เป็นวิถีของเรา”  พระเจ้าตรัสดังนี้  “เพราะฟ้าสวรรค์สูงกว่าแผ่นดินโลกฉันใด วิถีของเราสูงกว่าทางของเจ้า และความคิดของเราก็สูงกว่าความคิดของเจ้าฉันนั้น” (อิสยาห์ 55:8-9)

คุณเคยยืนดูจิตรกรวาดภาพมั้ยครับ? เขาเริ่มจากลงสีบนผืนผ้าใบ เติมสีนั้นสีนี้ หรือผสมสีใหม่ป้ายลงไปเรื่อยๆ คุณแทบได้ยินความคิดของเขา “ตรงนี้น่าจะเติมสีเหลือง หรือฟ้าลงไปอีกหน่อย…”

แล้วเราก็พูดว่า “โอ้ เขาเก่งมาก … ทำได้ยังไง?”  แล้วจู่ๆเขาก็จุ่มแปรงอันใหญ่ลงไปในอ่างผสมสี แล้วปาดไปมาทับลงไปบนผืนผ้าใบนั้น เราตกใจร้องว่า “โอ้.. โอ้ เขาทำมันพังหมดแล้ว จะแก้ยังไงล่ะนี่?”  จากนั้นจิตรกรก็ใช้พู่กันเติมตรงนี้นิด ตรงนั้นหน่อย ไม่นานก็กลายเป็นผลงานชิ้นล้ำเลิศ!

เราทำแบบเดียวกันกับพระเจ้า เมื่อพระเจ้าทรงแต้มสีของพระองค์ลงบนผืนผ้าใบ เรามองดูแล้วก็พูดว่า “ข้าแต่พระเจ้า พระองค์ทำได้ยอดเยี่ยมมาก”  แล้วจู่ๆพระองค์ก็ใช้แปรงจุ่มสีปาดทับลงไปบนผืนผ้าใบ  “โอ้ ข้าแต่พระเจ้า พระองค์ทำมันพังหมดเลย ทำไมพระองค์ถึงปล่อยให้มันเป็นอย่างนั้น?”

คุณเคยรู้สึกแบบนี้มั้ยครับ?  แน่นอนคุณเคย ผมเองก็เคย

เวลาที่ผมดูจิตรกรสร้างสรรผลงาน  แรกๆดูไม่รู้เรื่อง แต่สำหรับเจ้าตัวแล้วเขารู้เรื่องครับ  และไม่ใช่เพราะสิ่งต่างๆดูไม่เข้าท่าสำหรับคุณ อย่าคิดว่ามันไม่เข้าท่านะครับ  กิจการบทที่ 12 เราอ่านเจอเรื่องอำนาจมารที่เฮโรดใช้ และส่งผลให้ยากอบตาย แต่เปโตรพ้นโทษ สิ่งเหล่านี้แหละกำลังประสานร่วมกันเพื่อให้เกิดผลงานชิ้นล้ำเลิศ  เราเรียกว่าอำนาจอธิปไตยของพระเจ้า การจัดเตรียม และงานสร้างสรรของพระองค์

ในหนังสือกิจการบทที่  12 ในพระคัมภีร์ ให้เขียนพระวจนะจากโรม 8:28 ลงข้างๆ  “เรารู้ว่า  พระเจ้าทรงช่วยคนที่รักพระองค์ให้เกิดผลอันดีในทุกสิ่ง คือคนทั้งปวงที่พระองค์ได้ทรงเรียกตามพระประสงค์ของพระองค์”

 

โดย  Pastor Adrian Rogers’ daily devotional

อนุญาตโดย Love worth finding Ministries : www.lwf.org

(Cr. ภาพ www.vincent-van-goh-gallery.org)