เราจะสร้างทางเชื่อมให้พระคริสต์ได้อย่างไร?

เชื่อมทางเพื่อพระคริสต์

ต่อคนอ่อนแอข้าพเจ้าก็เป็นคนอ่อนแอเพื่อจะได้คนอ่อนแอ  ข้าพเจ้ายอมเป็นคนทุกชนิดต่อคนทั้งปวง  เพื่อจะช่วยเขาให้รอดได้บ้างโดยทุกวิถีทาง (1โครินธ์ 9:22)

ไม่นานมานี้ คริสตจักรของเราจัดให้มีการวิ่งมาราธอน 5 กิโลเมตร เราเชิญคนในชุมชนมาวิ่งด้วยกัน มีคนมาเข้าร่วมมากกว่าพันคน อาทิตย์ต่อจากนั้น มีหลายคนมาถามผม  “ท่านศิษยาภิบาลครับ อยากทราบว่าท่านจัดวิ่งแข่งไปทำไมครับ?”

ผมจึงบอกพวกเขาว่า “เรามีสปอนเซอร์และทีมจัดงานที่ไม่ใช่สมาชิกคริสตจักร บางคนก็ไม่ได้เป็นคริสเตียนด้วยซ้ำ”  ก่อนและหลังการวิ่ง เรามีโอกาสประกาศข่าวประเสริฐ สมาชิกท่านหนึ่งได้ขึ้นเป็นพยานเรื่องความเชื่อ  ในงานนั้น สมาชิกคริสตจักรได้เห็นคนภายนอก  และคนภายนอกได้เห็นสมาชิกคริสตจักร  เป็นสะพานเชื่อมให้คริสเตียนกล้าก้าวออกไป และให้คนภายนอกกล้าก้าวข้ามมา

ไม่ว่าจะด้วยวิธีใด … ไม่ว่าต้องใช้ศักยภาพด้านไหน … เราจำเป็นต้องนำทรัพยากรที่มีนำคนมาหาพระคริสต์  ไม่มีเหตุผลใดที่คริสเตียนจะกักเก็บตัวอยู่สบายแต่ในโบสถ์ ไม่ออกไปสุงสิงกับสังคมและคนภายนอก จงใช้สติปัญญาที่พระเจ้าประทานให้ ประกาศข่าวประเสริฐอย่างสร้างสรร

คิดหาหนทางที่จะเชื่อมโยงคนในออกไป เพื่อนำคนนอกเข้ามาหาพระเยซู  สร้างสัมพันธ์กับเพื่อนบ้าน เชิญมาร่วมกิจกรรมทำอาหาร หรืองานศิลปะ  ไม่ว่าจะเพื่อนผู้ปกครองที่โรงเรียนลูก หรือเพื่อนสมาชิกสโมสรในชุมชน  อย่าอยู่กันแต่ในโบสถ์ แต่ให้สร้างทางเชื่อมเพื่อนำคนมาหาพระคริสต์ เพื่อสร้างผลกระทบชั่วนิรันดร์!

จงสร้างทางเชื่อมอย่างสร้างสรร นำคนในให้ออกไป เพื่อนำคนนอกให้เข้ามาหาพระคริสต์นะครับ

เพราะใครๆก็ต้องการได้ยินพระกิตติคุณ!

 

อนุญาตโดย Pastor Jack Graham

Jack Graham Power Point Ministry : www.jackgraham.org

(Cr. ภาพ kukkaijoyce)