คุณรับมือกับวิกฤติอย่างไร?

เมื่อเผชิญวิกฤติ

ท่าน (เฮโรด) ได้ฆ่ายากอบพี่ชายของยอห์นด้วยดาบ  เมื่อท่านเห็นว่าการนั้นเป็นที่ชอบใจพวกยิว  ท่านก็จับเปโตรด้วย  นี่เป็นระหว่างเทศกาลขนมปังไร้เชื้อ (กิจการ 12:2-3)

เรารู้ว่า  พระเจ้าทรงช่วยคนที่รักพระองค์ให้เกิดผลอันดีในทุกสิ่ง  คือคนทั้งปวงที่พระองค์ได้ทรงเรียกตามพระประสงค์ของพระองค์ (โรม 8:28)

คุณทำอย่างไรเมื่อเผชิญกับวิกฤติ?

สิ่งหนึ่งที่เราทุกคนควรทำ ก่อนตระหนกหรือทำบาปต่อพระเจ้า “ถวายพระเกียรติแด่ความล้ำลึกในการจัดเตรียมของพระองค์”

ตลอดพระวจนะทั้งเล่ม คุณจะเห็นพระหัตถ์ของพระเจ้าซ่อนอยู่ … ทำการด้วยวิธีที่ล้ำลึก อธิบายไม่ได้ ทรงเป็นเหมือนเงาอยู่เบื้องหลัง ทรงจัดเตรียมทุกสิ่ง เคลื่อนย้ายคนหรือสิ่งต่างๆที่ไม่มีใครมองเห็น  ซึ่งอาจกำลังเป็นจริงอยู่ในชีวิตคุณ พระเจ้าทรงทำการของพระองค์  เพียงแต่คุณมองไม่เห็น

คุณกำลังตกอยู่ท่ามกลางความยุ่งเหยิงหรือ? ทุกอย่างไม่สมเหตุผล ทุกอย่างที่คิดว่ามั่นคงอยู่ในมือ กลับหลุดรอดออกไป และมารก็เร่งรีบถอนตะปูให้หลุดไปไวๆ

ไม่ใช่เพราะมันดูไม่มีเหตุผลสำหรับเรา ไม่ได้แปลว่ามันดูไม่มีเหตุผล เราต่างก็มีคำถาม เมื่ออ่านกิจการบทที่ 12 เราอาจพูดว่า “พระเจ้าปล่อยให้คนชั่วอย่างเฮโรดเป็นกษัตริย์ได้อย่างไร? พระองค์ไม่ได้เป็นพระเจ้าหรือ? ถ้าฉันเป็นพระเจ้า ฉันจะเสกให้กลายเป็นกบ  แล้วทำไมยากอบถึงถูกฆ่า แต่เปโตรกลับได้รับการปล่อยตัว? พระเจ้าเลือกที่รักมักที่ชัง? หรือพระองค์ควบคุมอะไรไม่ได้อีกแล้ว?”

พี่น้องครับ คุณต้องฉวยความจริงที่สำคัญนี้ไว้ ไม่เช่นนั้นคุณจะมีชีวิตที่ระส่ำระสาย เราไม่ได้ดำเนินชีวิตตามคำอธิบาย  ชีวิตไม่ใช่ปัญหาที่ต้องแก้ไข  แต่เป็นสิ่งล้ำลึกที่เราดำเนินไป บางครั้งเราต้องถอยกลับมาดูสิ่งที่เราเรียกว่าพระหัตถ์พระเจ้าที่ซ่อนอยู่

ไม่ใช่เพราะคุณมองไม่เห็นพระหัตถ์ที่ทรงทำการ ไม่ได้แปลว่าพระองค์ทรงนิ่งเฉยไม่ทำอะไรนะครับ

 

โดย Pastor Adrian Rogers’ daily devotional

อนุญาตโดย Love worth finding Ministries : www.lwf.org

(Cr.ภาพ imgur.com)