จะหาคุณค่าแท้จริงของตนเองได้อย่างไร

อย่างที่พระเจ้าเห็น

เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลก จนได้ทรงประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศ แต่มีชีวิตนิรันดร์ (ยอห์น 3:16)

หลายปีมาแล้ว นิตยสารนิวส์วีคลงบทความเรื่อง “ขบวนการรู้สึกดี” ของอเมริกา ชื่อหัวข้อ “คำสาปแห่งการหยิ่งในศักิ์ศรี:  มีสิ่งใดผิดหรือ ในการเคลื่อนไหวเพื่อให้ตนเองรู้สึกดี?”

ขบวนการนี้มุ่งเน้นเรื่องความสำคัญของการมีศักดิ์ศรีในตนเอง แต่บทความกลับเจาะลึกลงไปว่าทำไมการค้นคว้าถึงแสดงให้เห็นว่าวิธีคิดแบบนี้กลับทำให้สังคมล้มเหลว

บทความนี้สรุปลงว่า – ความรู้สึกดีในตนเองไม่ได้เติมเต็มความพึงพอใจส่วนลึกทั้งด้านปรัชญาและจิตวิญญาณ มันผิวเผิน และทำให้มนุษย์พยายามไปให้ถึงมาตรฐานที่เป็นไปไม่ได้ ส่งพวกเขาให้ไปสู่ความผิดหวังขั้นสูงสุดเมื่อความหยิ่งในศักดิ์ศรีล้มคว่ำลงมา

สิ่งนี้พามนุษย์กลับมาที่ปัญหาดั้งเดิม: ทุกวันนี้ผู้คนมากมายไม่ชอบใจในตนเอง และไม่ว่าจะคิดเชิงบวกขนาดไหนก็ไม่อาจแก้ไขได้ แล้วเราจะเยียวยาอาการป่วยเช่นนี้อย่างไร? มันไกลเกินกว่าที่เราคิด เพราะมันลงลึกไปถึงก้นบึ้งในตัวตนเรา

กุญแจที่ช่วยให้เราตระหนักถึงคุณค่าแท้จริงของตัวเอง คือเห็นตนเองอย่างที่พระเจ้าทรงเห็นในพระเยซูคริสต์

สำหรับพระองค์คุณไม่เคยไร้คุณค่า ที่จริง พระองค์ทรงรักคุณมาก จนยอมสละพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ลงมาไถ่ชีวิตคุณด้วยชีวิตของพระบุตรที่บนกางเขน เพื่อให้คุณไม่ต้องรับผลโทษบาป และได้รับชีวิตนิรันดร์เมื่อจากโลกนี้ไป ทันทีที่เราเริ่มเข้าใจว่าเราเป็นใครในพระเยซูคริสต์ เมื่อนั้นเราจะตระหนักถึงคุณค่าแท้จริงของตัวเรา!

มองหาคุณค่าแท้จริงในตัวคุณ ไม่ใช่ความคิดเชิงบวก แต่ในพระเจ้าที่ตรัสว่าคุณคือใคร

 

อนุญาตโดย Pastor Jack Graham

Jack Graham Power Point Ministry ; www.jackgraham.org

(Cr.ภาพ pinterest.com)