มันเริ่มต้น – และจบลง – กับพระเจ้า

วิถีของพระเจ้า

เพราะความคิดของเราไม่เป็นความคิดของเจ้า ทั้งทางของเจ้าไม่เป็นวิถีของเรา” พระเจ้าตรัสดังนี้ “เพราะฟ้าสวรรค์สูงกว่าแผ่นดินโลกฉันใด วิถีของเราสูงกว่าทางของเจ้า และความคิดของเราก็สูงกว่าความคิดของเจ้าฉันนั้น”  (อิสยาห์ 55:8-9)

ทำไมพระเจ้าถึงปล่อยให้มีโศกนาฏกรรม? ผมได้ยินคนถามมามากมายหลายรูปแบบ รวมถึงถามว่า – ทำไมพระเจ้าให้เกิดสงคราม ทำให้คนบริสุทธิ์มากมายต้องตายลง? แล้วความยุติธรรมในโลกนี้ล่ะ? ทำไมมีแต่เรื่องเลวร้ายเกิดขึ้น?  ให้ตรงประเด็น ถ้าพระเจ้าสามารถป้องกันโศกนาฏกรรมที่ร้ายแรงได้  ทำไมพระองค์ถึงอนุญาตให้มันเกิดขึ้นแต่แรก?

มาดูแก่นของปัญหากัน  ประการแรก: ถ้าพระเจ้าประเสริฐ ดี และมีความรัก ทำไมถึงอนุญาตให้มีความชั่วร้ายเกิดขึ้น?

คำถามนี้ตั้งอยู่บนสมมติฐานที่ผิด คือกำลังบอกว่าพระเจ้าจำเป็นต้องไปตามมาตรฐานของเราในเรื่องคุณงามความดี แปลตรงๆว่าเรากำลังตั้งตนเองเป็นศูนย์กลางแห่งศีลธรรมของจักรวาล

พระเจ้าไม่ได้ดีเพราะเราคิดว่าพระองค์ดี หรือบนความเห็นที่เราคิดว่าพระองค์ดี พระเจ้าดีเพราะพระองค์ตรัสว่าพระองค์ดี พระเยซูตรัสว่า “ไม่มีใครประเสริฐ  เว้นแต่พระเจ้าองค์เดียว” (ลูกา 18:19) พระเจ้าประเสริฐไม่ว่าเราจะเชื่อหรือไม่ก็ตาม พระเจ้า – และพระองค์เท่านั้น – ทรงเป็น ศาลอนุญาโตตุลาการสูงสุด พระคัมภีร์บอกว่า “…ถึงแม้ทุกคนจะอสัตย์ ก็ขอให้พระเจ้าทรงสัจจะเถิด…” (โรม 3:4) 

ดังนั้นจึงนำเรากลับมาที่คำถามว่าอะไรคือดี ความดีคือสิ่งที่พระเจ้าเป็นผู้วินิจฉัย ไม่ใช่ตามที่เราคิดว่าดี ไม่ใช่ที่ผมคิดว่าดี ไม่ใช่ที่ทุกคนโหวตว่าดี  ถ้าพระเจ้าตรัสว่ามันดี มันก็ดี และถ้าพระองค์บอกว่าเลว  มันก็คือเลว ทุกสิ่งเริ่มต้นที่พระเจ้า และจบลงที่พระเจ้า

ตามที่อิสยาห์ 55:8–9 ชี้ให้เห็น ความคิดของพระเจ้าสูงส่งกว่าความคิดของเรา วิถีของพระองค์อยู่เหนือวิถีของเราเสมอ  ไม่มีมาตรฐานความดีที่สูงกว่าพระลักษณะของพระเจ้า และสิ่งที่พระองค์ทรงวินิจฉัย  ไม่ว่าจะสอดคล้องต่อความคิดของคุณ หรือคุณลักษณะที่ว่าดีอื่นใดก็ตาม

พระเจ้าประเสริฐและแสนดีครับ…จบข่าว

 

โดย: Pastor Greg Laurie

อนุญาตโดย  Harvest Ministries with Greg Laurie

PO Box 4000,Riverside,CA92514

(Cr.ภาพ torccnyc.org)