จะปลอบโยนผู้ทุกข์ใจได้อย่างไร

เพื่อนปลอบโยน

(พระเยซู) จึงตรัสกับเขาว่า  “ใจของเราเป็นทุกข์แทบจะตาย  จงเฝ้าอยู่กับเราที่นี่เถิด” (มัทธิว 26:38)

ผมอยากให้คุณเห็นผมตอนอายุ 21 เพราะตอนนั้นผมรู้ทุกเรื่อง มีคำตอบให้กับทุกคำถามที่ถาม แต่เมื่อเวลาผ่านไป ผมแทบไม่รู้อะไรเหมือนที่เคยรู้

ความจริงคือตอนนั้นผมไม่ได้รู้อะไรมากอย่างตัวเองคิด  และหลังจากทำงานรับใช้พระเจ้ามากว่าสี่สิบปี ผมพบว่าหนึ่งในสิ่งดีที่สุดที่ทำได้สำหรับคนที่กำลังเจ็บปวด คืออยู่ด้วยกับเขา บางทีเราไม่รู้จะพูดอะไร เราเลยไม่ไปหา ไม่ถูกนะครับ การไปอยู่ด้วยมีความหมายมากสำหรับคนที่กำลังทุกข์ใจ

เมื่อใกล้ถึงเวลาถูกตรึงกางเขน  พระเยซูทรงไปที่สวนเกธเสมาเน เพื่ออธิษฐาน  ทรงทราบดีว่ามีอะไรรออยู่เบื้องหน้า ทราบว่าพวกเขาจะนำพระองค์ไปตรึงที่กางเขน  และที่แย่ที่สุดคือพระองค์ทรงเป็นพระเจ้า ทรงทราบดีว่าต้องแบกรับโทษบาปของโลกนี้  พระเยซูจึงเสด็จไปที่สวนเกธเสมาเน  พาเปโตร ยากอบ และยอห์นไปด้วย พระองค์ตรัสกับพวกเขาว่า  “ใจของเราเป็นทุกข์แทบจะตาย  จงเฝ้าอยู่กับเราที่นี่เถิด”  (มัทธิว 26:38)

ครับ พระเยซูทรงเป็นพระเจ้า แต่พระองค์ทรงขอให้พระสหายทั้งสามอยู่เฝ้ากับพระองค์ในช่วงเวลาแห่งความทุกข์ใจ

ถ้าคุณจะปลอบโยนคนที่ทุกข์ใจ อาจแค่พูดว่า “ฉันรักเธอ” หรือ “ฉันจะอยู่ที่นี่ด้วย” หรือ “ฉันจะอธิษฐานเผื่อเธอ”  ถ้าพวกเขาอยากอยู่เงียบๆ ก็ไม่ควรพูด อย่าพยายามหาทางอธิบาย เพราะคำอธิบายไม่เคยรักษาใจที่บอบช้ำได้ แค่อยู่ที่นั่นเป็นเพื่อน

เราต้องหลีกเลี่ยงคำตอบง่ายๆ หรือคำพูดเฉียบคมเมื่อเราต้องการปลอบโยนผู้ทุกข์ใจ  เพราะถ้าไม่รอบคอบพอ  เราอาจไปเพิ่มความทุกข์ใจให้พวกเขาอีก

 

โดย: Pastor Greg Laurie

อนุญาตโดย  Harvest Ministries with Greg Laurie

PO Box 4000,Riverside,CA92514

(Cr. ภาพ bhmpics.com)