ความทุกข์เปิดเผยสิ่งใด

โยบและสหาย

และพระเจ้าตรัสกับซาตานว่า  “เจ้าได้ไตร่ตรองดูโยบผู้รับใช้ของเราหรือไม่ว่าในแผ่นดินโลกไม่มีใครเหมือนเขา เป็นคนดีรอบคอบและเที่ยงธรรม เกรงกลัวพระเจ้าและหันเสียจากความชั่วร้าย” (โยบ 1:8)

พวกเราส่วนใหญ่ยอมรับแนวคิดเรื่องความทุกข์ว่าเป็นเรื่องปกติ โดยเฉพาะทุกข์ที่เกิดจากความประพฤติแย่ๆของตัวเอง เราไม่มีปัญหาในเรื่องนี้

แต่เรามีปัญหาเมื่อมีสิ่งเลวร้ายเกิดขึ้นกับคนที่ดำเนินในทางของพระเจ้า ไม่ใช่การทนทุกข์ทำให้เรามีปัญหา แต่ทุกข์ที่ไม่สมควรได้รับต่างหาก

โยบไม่ได้ทำสิ่งใดผิด ทำนทำในสิ่งที่ถูกต้อง ที่จริงท่านเป็นผู้ที่ใส่ใจด้านจิตวิญญาณ แม้แต่พระเจ้าเองทรงเอ่ยถึงท่านในสวรรค์ วันหนึ่ง โดยไม่ทันรู้ตัว มีรูโหว่เกิดขึ้น มีปัญหาเกิดกับโยบผู้น่าสงสาร โยบผู้ไม่เคยได้อ่านหนังสือโยบ เพราะท่านเป็นเจ้าของเรื่อง ที่ท่านรู้คือตื่นเช้าขึ้นมาวันหนึ่ง เรื่องเลวร้ายต่างๆที่ไม่น่าเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นกับท่าน  — และเลวร้ายลงไปเรื่อยๆ

บางทีพระเจ้าใช้ความเลวร้ายที่สุดเพื่อให้เกิดสิ่งดีที่สุด เป็นเวลาที่ต้องไว้วางใจพระเจ้า เมื่อสิ่งเลวร้ายเกินกว่าคาดคิดเกิดขึ้นกับโยบ ท่านคุกเข่าลงสรรเสริญพระเจ้าว่า “ข้าพเจ้ามาจากครรภ์มารดาของข้าพเจ้าตัวเปล่า และข้าพเจ้าจะกลับไปตัวเปล่า พระเจ้าประทาน และพระเจ้าทรงเอาไปเสีย สาธุการแด่พระนามพระเจ้า” (โยบ 1:21)

เราชื่นชมในสิ่งนี้ อย่างที่เราควร ถ้าคุณมีความเชื่อ ความเชื่อของคุณจะมั่นคงขึ้นเมื่อยากลำบาก ถ้าความเชื่อของคุณไม่แข็งแกร่งพอ ผมสงสัยว่าคุณมีความเชื่อแบบไหน ความเชื่อที่ทดสอบไม่ได้ คือความเชื่อที่ยังไว้ใจไม่ได้ ถ้าความเชื่อของคุณไม่อาจผ่านด่านการต่อต้าน ก็ไม่ใช่ความเชื่อแท้ ยิ่งเผชิญความทุกข์ยากยิ่งทำให้ความเชื่อแท้แข็งแกร่งขึ้น

โยบแสดงให้เห็นว่าท่านเป็นดังที่พระเจ้าตรัสไว้ทุกประการ – เป็นคนดีรอบคอบ เที่ยงธรรม คนที่พระเจ้าเอ่ยถึงได้อย่างภูมิใจ เมื่อสิ่งเลวร้ายที่สุดเกิดขึ้น ท่านยังยืนหยัดได้อย่างมั่นคง

บางครั้งพระเจ้าจะใช้สิ่งเลวร้ายที่สุดเพื่อให้เกิดผลดีที่สุด และเวลาเช่นนั้นคือเวลาแห่งการไว้วางใจ

 

โดย: Pastor Greg Laurie

อนุญาตโดย  Harvest Ministries with Greg Laurie

PO Box 4000,Riverside,CA92514

(Cr. ภาพ ywamturnervalley.org)