บทเรียนจากพระธรรมดาเนียล (บทนำร่อง)

ดาเนียล (Daniel)

บทนำ

1) ผู้เขียน = ดาเนียล

 1. พระธรรมดาเนียล บ่งบอก  (ดนล.9:2;10:2)
 2. พระเยซูสนับสนุน  (มธ.24:15)  ซึ่งอ้างพระธรรมดาเนียล 9:27;11:31;12:11

ภูมิหลังของดาเนียล:

 • ดาเนียลเป็นอนุชนที่มีเชื้อสายผู้มีชาติตระกูลสูง ถูกจับตัวเป็นเชลยจากยูดาห์ไปยังบาบิโลน โดยเนบูคัดเนสซาร์ กษัตริย์แห่งบาบิโลน (605 ก.ค.ศ.; ดนล.1:1)  ในช่วงสมัยกษัตริย์ เยโฮยาคิมแห่งยูดาห์  (Jehoiakim, 609-597 ก.ค.ศ.)
 • ดาเนียลอาศัยอยู่ในบาบิโลนนับจากนั้นมาจวบจนสิ้นชีวิต
 • ดาเนียลรับใช้กษัตริย์ไซรัส (มิโด-เปอร์เซีย) ต่อไปอีกหลังจากที่บาบิโลนล่มสลาย (536 ก.ค.ศ.,10:1)
 1. เวลาที่เขียน

= ในช่วง ศตวรรษที่ 6 ก่อนคริสตศักราช เขียนเสร็จราว 530 ก.ค.ศ. (หลังกษัตริย์ไซรัสแห่งเปอร์เซีย พิชิตบาบิโลนในปี 539 ก.ค.ศ. ได้ไม่นาน)

 1. เนื้อหาและประเด็นสำคัญของพระธรรมดาเนียล

เป็นเรื่องราวเหตุการณ์ชีวิตและนิมิตที่ดาเนียลได้เห็นจากช่วงเวลาที่เขาต้องถูกกวาดต้อนไปอยู่บาบิโลน ในปี 605 ก.ค.ศ. จนกระทั่งถึงปีที่ 3 ในสมัยการปกครองของกษัตริย์ไซรัส (Cyrus) (536 ก.ค.ศ. ;10:1)

ประเด็นสำคัญสรุปอยู่ในดาเนียล 9:17;5:21

= “พระเจ้าสูงสุดมีชัยและครอบครองทั่วสากลอยู่เหนือมวลอาณาจักรของมนุษย์เป็นนิตย์”

(7:11,26-27;8:25;9:27)  ปท. วว.11:15;ดนล.2:44;7:27

นั่นคือ พระเจ้าทรงอยู่เหนือประวัติศาสตร์ และอาณาจักรทั้งมวล ทรงสามารถตั้งและปลดกษัตริย์ได้ทั่วพิภพตามประสงค์, 2:21;4:34-37)

ทุกอาณาจักรจะผ่านไปและถูกแทนที่ด้วยอาณาจักรขององค์พระผู้เป็นเจ้าที่ไม่มีวันล่มสลาย (2:44;7:27)

ดังนั้น แม้จะผ่านการทดสอบและความยากลำบาก แต่หากผู้เชื่อซื่อสัตย์ยืนหยัดจนถึงที่สุด พวกเขาก็จะได้รับสง่าราศี เกียรติและชีวิตนิรันดร์ในแผ่นดินของพระเจ้า (12:1-3)

 1. ลักษณะของการประพันธ์
 • เป็นการเล่าเรื่องเชิงประวัติศาสตร์ (ส่วนใหญ่ใน บทที่ 1-6)
 • เป็นคำพยากรณ์ถึงเหตุการณ์ในอนาคต(ส่วนใหญ่ใน บทที่ 7-12)

= วรรณกรรมเพื่อเสริมสร้างกำลังใจให้ประชากรของพระเจ้า

 • เชิงสัญลักษณ์
 • เชิงนิมิต
 • เชิงพยากรณ์

มีเนื้อหาสาระทางศาสนศาสตร์หลัก ๆ เป็นเรื่องอนาคตศาสตร์

โครงเรื่องของพระธรรมดาเนียล

 1. บทนำ : ภูมิหลัง(บทที่ 1 :ต้นฉบับภาษาฮีบรู)
 • ภูมิหลังด้านประวัติศาสตร์ (1:1 -2)
 • ดาเนียลและเพื่อนตกเป็นเชลย (1:3-7)
 • ชายหนุ่มผู้ซื่อสัตย์ทั้ง 4 (1:8-16)
 • ชายหนุ่มผู้สัตย์ซื่อทั้ง 4 ได้รับตำแหน่งสำคัญ (1:17-21)
 1. ชะตากรรมของชนชาติต่าง ๆ (บทที่ 2-7 : ต้นฉบับภาษาอาราเมค เริ่มที่ 2:4ข)
 • เนบูคัดเนสซาร์ทรงฝันเกี่ยวกับรูปปั้นมหึมา (บทที่ 3)
 • เนบูคัดเนสซาร์ทรงสร้างเทวรูปทองคำ และออกพระราชโองการให้ทุกคนนมัสการ (บทที่ 3)
 • เนบูคัดเนสซาร์เห็นนิมิตเรื่องต้นไม้ใหญ่ (บทที่ 4)
 • เบลชัสซาส์ และอาณาจักรล่มสลาย (บทที่ 5)
 • ดาเนียล ได้รับการช่วยให้รอดจากถ้ำสิงโต (บทที่ 6)
 • ดาเนียบฝันเกี่ยวกับสัตว์ ทั้ง 4 (บทที่ 7)
 1. ชะตากรรมของชาติอิสราเอล (บทที่ 8-12 : ต้นฉบับภาษาฮีบรู)
 • ดาเนียลเห็นนิมิตเกี่ยวกับ แกะผู้และแพะผู้ (บทที่ 8)
 • ดาเนียลอธิษฐานและเห็นนิมิตเรื่อง “70” ของ “7” (บทที่ 9)
 • ดาเนียลเห็นนิมิตเกี่ยวกับอนาคตของอิสราเอล (บทที่ 10-12)
 • พระเจ้าทรงสำแดงสิ่งต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น (บทที่ 10:1-3)
 • ทูตสวรรค์สำแดง (10:4-11:1)
 • คำพยากรณ์เกี่ยวกับเปอร์เซียและกรีซ (11:2-4)
 • คำพยากรณ์เกี่ยวกับอียิปต์ และซีเรีย (11:5-35)
 • คำพยากรณ์เกี่ยวกับปฏิปักษ์ของพระคริสต์ (11:34-45)
 • ความทุกข์ลำบากและการช่วยกู้ (12:1)
 • การเป็นขึ้นจากตาย (12:2-3)
 • คำสั่งสำหรับดาเนียล (12:4)
 1. สรุป (12:5-13)

 

ศจ.ธงชัย ประดับชนานุรัตน์