“มาคุยกันหน่อย” ช่วยชีวิตลูกได้อย่างไร

สอนลูกจากที่บ้าน

ฝ่ายท่านผู้เป็นบิดา  อย่ายั่วบุตรของตนให้เกิดโทสะ  แต่จงอบรมบุตรด้วยการสั่งสอน  และการเตือนสติตามหลักขององค์พระผู้เป็นเจ้า (เอเฟซัส 6:4)

ในฐานะศิษยาภิบาล คนเป็นพ่อแม่ชอบมาถามว่าพวกเขาควรเป็นกังวลในสิ่งที่ลูกเรียนรู้จากโรงเรียนหรือไม่ ไม่ว่าจะเป็นทฤษฎีวิวัฒนาการ ศีลธรรมและจริยะธรรม ผมได้ยินมาตลอด แต่มีอยู่เรื่องหนึ่งที่รบกวนจิตใจที่สุดคือเมื่อโรงเรียนสอนจริยะธรรมเรื่องเพศให้กับเด็กๆ

ครับ ผมเข้าใจดีว่ามันมีบรรจุอยู่ในวิชาสุขศึกษา และโรงเรียนผลักดันให้มีหลักสูตรนี้เพื่อสอนเรื่องการให้กำเนิดและการแพร่พันธ์  ครูหรือนักวิชาการเหล่านี้ยังสนับสนุนให้แจกถุงยางอนามัยให้เด็กๆอายุแค่เพียงสิบสองขวบอีกด้วย

ไม่เพียงแค่นั้น สามสิบปีที่ผ่านมาเราเห็นสื่อต่างๆประโคมเรื่องมีเพศสัมพันธ์ หรืออยู่ด้วยกันก่อนแต่งงานอย่างเอิกเกริก เพื่อให้สังคมมองว่านี่เป็นเรื่องปกติธรรมดา

แล้วเด็กๆของเราจะเรียนรู้เรื่องเพศอย่างถูกต้องตามแนวทางที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าได้จากที่ไหน? … ต้องเริ่มจากที่บ้านครับ

ผมทราบดีว่า “มาคุยกันหน่อย” กับลูกๆอาจยากเอาการ แต่จะมีอะไรที่ร้ายแรงไปกว่านั้น? ต้องฝ่าความอึดอัดใจนี้ไปให้ได้ หรือไม่ก็ปล่อยให้ลูกไปเรียนรู้เอาเองอย่างผิดๆจากโรงเรียน หรือจากโลกภายนอก

คุยกับลูกๆรื่องเพศ ให้พวกเขารู้ว่าอะไรคือสิ่งต้องห้ามก่อนการแต่งงานในแบบของพระเจ้า เปิดช่องทางสื่อสารกับลูกๆ ช่วยพวกเขาให้มีกำลังที่จะถวายเกียรติพระเจ้าด้วยร่างกายพวกเขาเอง!

พูดคุยอย่างเปิดอกกับลูกๆเรื่องเพศศึกษา สอนพวกเขาให้ถวายเกียรติแด่พระเจ้าด้วยการควบคุมและยับยั้งตนเอง

 

อนุญาตโดย Pastor Jack Graham

Jack Graham Power Point Ministry: www.jackgraham.org

(Cr.ภาพ defendingcontending.com )